Tìm kiếm tin tức
Thanh tra KTXH
  Ngày 10/9/2020, tại Văn phòng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 562/QĐ-TTr ngày 01/9/2020 Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.    
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 19/12/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 562/QĐ-TTr ngày 01/92020 Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.      
Ngày 03/9/2020, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 554/QĐ-TTr ngày 31/8/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra Dự án khu nhà ở Tam Thai, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế    
Ngày 05/6//2020, tại Văn phòng Trường Cao đẳng Giao thông Huế, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 268/QĐ-TTr ngày 28/5/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Giao thông Huế.    
Thực hiện Công văn 7841/UBND-TTr ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về việc giao Thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra toàn diện dự án Khu nhà ở Tam Thai, phường An Cựu, thành phố Huế;  
Thực hiện Quyết định số 647/QĐ-TTr ngày 15/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế về thanh tra công tác quản lý các dự án, đầu tư xây dựng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và các đơn vị trực thuộc, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra công tác quản lý 05 dự án, đầu tư xây dựng tại Sở NN&PTNT và các đơn vị trực thuộc, xác minh tại các đơn vị, tổ chức có liên quan. Ngày 31/7/2020, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 481/KL-TTr. Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 và Quy chế công khai kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh thông báo kết luận thanh tra như sau:  
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2018, ngày 15/7/2019 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 647/QĐ-TTr về thanh tra công tác quản lý các dự án, đầu tư xây dựng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc.   
Căn cứ Công văn số 1468/TTCP-V.III ngày 28/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh, ngày 28/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2646/QĐ-UBND về thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.  
  Thực hiện Công văn số 3610/UBND-TC ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về thanh tra việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 4058/UBND-TC ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh về thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 20/5/2020, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 261/QĐ-TTr về thanh tra việc sử dụng kinh phí để thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.  
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 19/12/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 268/QĐ-TTr ngày 28/5/2020 Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Giao thông Huế.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.996.336
Truy cập hiện tại 121 khách