Tìm kiếm tin tức
Thanh tra KTXH
Ngày 07/12, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh; Bùi Ngọc Lam; thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.
  Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 25/11/2016, ngày 20/4/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 299/QĐ-TTr thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc năm 2014 và 2015.          
 Thực hiện Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-TTr ngày 08/9/2017 về thanh tra việc quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, các nguồn viện trợ, các nguồn khác và đầu tư xây dựng tại Ban Dân tộc tỉnh. 
(ThanhtraVietNam) - “Thực quyền” có bản chất nội hàm là thẩm quyền. Nhiều năm qua, ngành Thanh tra Việt Nam đã làm được nhiều việc, nhưng qua thực tiễn cho thấy vấn đề thẩm quyền thanh tra trong quá trình thực thi trách nhiệm luôn là vấn đề nan giải. Trong điều kiện đất nước đang phát triển thì vấn đề thẩm quyền thanh tra theo luật pháp hiện hành đã trở thành rào cản.
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 theo Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh,  ngày 22 tháng 9 năm 2017, Ông Hồ Bê, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 808/QĐ-TTr  thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Phong Điền.    
  Ngày 28/9/2017, tại Văn phòng UBND huyện Phong Điền, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 808/QĐ-TTr ngày 22/9/2017 của Chánh thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Phong Điền.    
Thực hiện Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017, ngày 24/5/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 409/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Quảng Điền.  
Ngày 21/9/2017, tại Văn phòng Sở Y tế, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 756/QĐ-TTr ngày 07/9/2017 của Chánh thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế  
Ngày 20/9/2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 800/TTr-P3 về Báo cáo tự rà soát tổng thể các cuộc thanh tra về kinh tế xã hội năm 2016 gửi chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.  
Sáng ngày 14/9/2017, tại trụ sở Ban Dân tộc tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định số 759/QĐ-TTr ngày 08/9/2017 về thanh tra việc quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, các nguồn viện trợ, các nguồn khác và đầu tư xây dựng tại Ban Dân tộc tỉnh  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.448.283
Truy cập hiện tại 15 khách