Tìm kiếm tin tức
Thanh tra KTXH
Thực hiện Quyết định số 2761/QĐ- UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, ngày 11/01/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thị xã Hương Thuỷ.  
Ngày 31/5/2018, tại Văn phòng Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 422/QĐ-TTr ngày 22/5/2018 của Chánh thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2761/QĐ- UBND ngày 24/11/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 422/QĐ-TTr ngày 22/5/2018 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.      
Ngày 11/05, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam; thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.
Vào lúc 08h00 ngày 04/5/2018, tại trụ sở Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế, Đoàn thanh tra đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 314/QĐ-TTr ngày 23/4/2018 về về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi.    
Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2761/QĐ-UBND ngày 24/11/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định 314/QĐ-TTr ngày 23/4/2018 về thanh tra việc việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế
Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2761/QĐ-UBND ngày 24/11/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định 161/QĐ-TTr ngày 23/02/2018 về thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn khác tại Hội Nông dân tỉnh và đơn vị trực thuộc. Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của Hội Nông dân tỉnh và đơn vị trực thuộc, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành kết luận thanh tra theo quy định.
Ngày 13/4, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức tọa đàm sinh hoạt khoa học với chủ đề "Phân biệt thanh tra chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành". Viện trưởng Viện KHTT Đinh Văn Minh chủ trì tọa đàm.
Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 24/11/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 54/QĐ-TTr ngày 16/01/2018 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh từ ngày 23/01/2018 đến ngày 20/3/2018.
Ngày 14/3/2018, tại Văn phòng UBND thị xã Hương Trà, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 181/QĐ-TTr ngày 05/3/2018 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thị xã Hương Trà.      
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.502.251
Truy cập hiện tại 14 khách