Tìm kiếm tin tức
Thanh tra KTXH
Ngày 01/8/2017, tại Văn phòng HĐND&UBND huyện A Lưới, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lương Bảo Toàn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn Thanh tra liên ngành đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 
  Ngày 27/7/2017, tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hồ Bê, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc.  
  Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 25/11/2016, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 216/QĐ-TTr ngày 29/3/2017 về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị và xác minh các tổ chức, cá nhân có liên quan.            
  Thực hiện Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017. Ngày 23/02/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường.      
Ngày 14/6/2017, tại Văn phòng Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lương Bảo Toàn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn Thanh tra liên ngành đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 về thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguồn gốc chuyển giao từ các Ban quản lý khu bảo tồn, các Ban quản lý rừng phòng hộ, các Công ty TNHHNN MTV lâm nghiệp tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới.     
Ngày 30/5/2017, Tại Văn phòng Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức công bố Quyết định số 407/QĐ-TTr ngày 24/5/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc. Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê – Chánh Thanh tra tỉnh, ông Lương Bào Toàn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra; về phía Sở Xây dựng có ông Hoàng Hải Minh – Giám đốc Sở, ông Lê Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở, Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng tỉnh, Chánh Văn phòng Sở, các Trưởng phòng có liên quan và Kế toán trưởng Sở Xây dựng.     
  Thực hiện Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017, ngày 24/5/2017 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc, với những nội dung sau: Việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; công tác thẩm định thiết kế, dự toán; công tác quản lý và điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; việc thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước; việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn khác; việc thực hiện các quy định về đầu tư xây dựng các dự án do Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc làm Chủ đầu tư; kiểm tra, rà soát việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1189/KL-TTr ngày 25/12/2012 của Chánh Thanh tra tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ tại Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc.   
  Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 25/11/2016, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 409/QĐ-TTr ngày 24/5/2017 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Quảng Điền.    
  Ngày 29/5/2017, tại Văn phòng Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lương Bảo Toàn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn Thanh tra liên ngành đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 về thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguồn gốc chuyển giao từ các Ban quản lý khu bảo tồn, các Ban quản lý rừng phòng hộ, các Công ty TNHHNN MTV lâm nghiệp tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền.   
Thực hiện Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về Kế hoạch thanh tra năm 2017. Ngày 17/3/2017, Chánh thanh tra tỉnh  đã ban hành Quyết định số 185/QĐ-TTr về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế.                                                        
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.422.469
Truy cập hiện tại 44 khách