Tìm kiếm tin tức
Thanh tra KTXH
Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2761/QĐ-UBND ngày 24/11/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định 314/QĐ-TTr ngày 23/4/2018 về thanh tra việc việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế
Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2761/QĐ-UBND ngày 24/11/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định 161/QĐ-TTr ngày 23/02/2018 về thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn khác tại Hội Nông dân tỉnh và đơn vị trực thuộc. Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của Hội Nông dân tỉnh và đơn vị trực thuộc, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành kết luận thanh tra theo quy định.
Ngày 13/4, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức tọa đàm sinh hoạt khoa học với chủ đề "Phân biệt thanh tra chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành". Viện trưởng Viện KHTT Đinh Văn Minh chủ trì tọa đàm.
Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 24/11/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 54/QĐ-TTr ngày 16/01/2018 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh từ ngày 23/01/2018 đến ngày 20/3/2018.
Ngày 14/3/2018, tại Văn phòng UBND thị xã Hương Trà, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 181/QĐ-TTr ngày 05/3/2018 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thị xã Hương Trà.      
Ngày 02/3/2018, tại trụ sở Hội Nông dân tỉnh, Đoàn thanh tra đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 161/QĐ-TTr ngày 23/02/2018 về thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn khác tại Hội Nông dân tỉnh và đơn vị trực thuộc  
Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2761/QĐ-UBND ngày 24/11/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định 161/QĐ-TTr ngày 23/02/2018 về thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn khác tại Hội Nông dân tỉnh và đơn vị trực thuộc
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 25/11/2016, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 808/QĐ-TTr ngày 22/9/2017 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Phong Điền. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại 12 phòng, ban, UBND các xã, thị trấn của huyện và xác minh các đơn vị, cá nhân có liên quan.                    
Ngày 25/01/2018, tại Văn phòng HĐND và UBND thành phố Huế, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 62/QĐ-TTr ngày 19/01/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thành phố Huế.  
Ngày 23/01/2018, tại Văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 54/QĐ-TTr ngày 16/01/2018của Chánh thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế.   
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.477.772
Truy cập hiện tại 19 khách