Tìm kiếm tin tức
Thanh tra KTXH
Ngày 26/10/2018, tại văn phòng UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hồ Bê - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì công bố Kết luận số 996/KL-TTr ngày 24/10/2018 về thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác tại UBMTTQVN tỉnh.  
Ngày 19/11/2018, tại Văn phòng HĐND và UBND thành phố Huế, ông Hồ Bê - Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì công bố Kết luận thanh tra số 1091/KL-TTr ngày 16/11/2018 về thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thành phố Huế.  
Ngày 20/11/2018, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 2651/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các Ban quản lý rừng phòng hộ (Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông, Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương). Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê – Chánh Thanh tra tỉnh, ông Lương Bảo Toàn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành, đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra liên ngành; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; về phía các Ban quản lý rừng phòng hộ có Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực có liên quan, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng có liên quan.     
Căn cứ Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, ngày 12/11/2018 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2651/QĐ-UBND về thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các Ban quản lý rừng phòng hộ (Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông, Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương) với các nội dung: Thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp được giao quản lý; thanh tra việc trồng rừng, liên doanh, liên kết trồng rừng, cho thuê, cho mượn, giao khoán trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng trên diện tích được giao quản lý; thanh tra việc khai thác, tỉa thưa rừng trồng, rừng liên doanh liên kết và khai thác nhựa thông (nếu có); thanh tra việc quản lý và sử dụng kinh phí có liên quan đến công tác trồng rừng, liên doanh, liên kết trồng rừng, cho thuê, cho mượn, giao khoán trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, khai thác, tỉa thưa rừng trồng, khai thác nhựa thông (nếu có); các công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng (hệ thống đường lâm nghiệp, đường ranh cản lửa) từ tất cả các nguồn kinh phí và việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trên diện tích đất mà đơn vị được giao quản lý; kiểm tra, rà soát việc thực hiện các Kết luận thanh tra qua các năm.    
Ngày 14/11/2018, tại Văn phòng Công ty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế, ông Hồ Bê – Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Công ty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế.  
Ngày 11/9/2018, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 về thanh tra Thanh tra trách nhiệm việc quản lý, sử dụng các khu nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quảnlý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/7/1991 trên địa bàn.   
  Ngày 16/7/2018, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 728/QĐ-TTr ngày 07/8/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra Dự án nhà ở xã hội “Khu chung cư Xuân Phú”; Dự án Khu đô thị mới An Cựu và Dự án Khu đô thị mới Mỹ Thượng.      
Ngày 14/8, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì họp bàn một số nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra. Tham dự cuộc họp có đại diện các cục, vụ thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 24/11/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 181/QĐ-TTr ngày 05/3/2018 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thị xã Hương Trà. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại các phòng, ban, UBND các phường, xã của Thị xã và xác minh các đơn vị, cá nhân có liên quan.    
Ngày 02/8/2018, Tại Văn phòng Công ty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức công bố Quyết định số 649/QĐ-TTr  ngày 25/7/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Công ty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế. Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê – Chánh Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Đình Quang – Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, ông Hoàng Trọng Thư - Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra; về phía Công ty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế có ông Dương Đức Huy – Chủ tịch Công ty, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc phụ trách, đại diện Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng có liên quan và Kế toán trưởng Công ty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.549.995
Truy cập hiện tại 24 khách