Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra KTXH
Sáng ngày 12/8/2022, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 863/QĐ-TTr ngày 08/8/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh.  
Ngày 08/8/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 863/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh  
Thực hiện Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, ngày 03/12/2021 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1199/QĐ-TTr về Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện A Lưới.  
Ngày 01/8/2022, tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định số 799/QĐ-TTr ngày 26/7/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa.  
Ngày 26/7/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 799/QĐ-TTr thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa  
Thực hiện Công văn số 6837/UBND-ĐC ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Chánh Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra, ngày 13/7/2022 tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, ông Lương Bảo Toàn - Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra số 245/KL-UBND ngày 27/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ.    
Thực hiện Công văn số 6837/UBND-ĐC ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Chánh Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra, ngày 12/7/2022 tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, ông Lương Bảo Toàn - Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra số 244/KL-UBND ngày 27/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn thành phố Huế.      
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt, Chánh Thanh tra huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-TTr ngày 05/5/2022 về thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cấp; các khoản huy động, đóng góp và các nguồn khác của học sinh tại Trường Tiểu học số 2 Quảng Thành.  
Sáng 07/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra. Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương cùng Chánh Thanh tra tỉnh Lương Bảo Toàn và lãnh đạo thanh tra các sở, ngành, địa phương.
Thực hiện Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, ngày 24/11/2021, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1165/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Nam Đông.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.458.077
Truy cập hiện tại 39 khách