Tìm kiếm tin tức
Thanh tra KTXH
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 , Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-TTr ngày 08/01/2019 về việc thanh tra Dự án nhà ở xã hội - Chung cư Aranya và Dự án khu nhà ở An Đông.  
Ngày 25/1/2019, tại Văn phòng UBND huyện Phú Vang, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 58/QĐ-TTr ngày 17/1/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Phú Vang      
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 24/11/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-TTr ngày 07/8/2018 về việc thanh tra dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh.  
Ngày 14/01/2019, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 35/QĐ-TTr ngày 08/1/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra Dự án nhà ở xã hội – chung cư Aranya và Dự án Khu nhà ở An Đông
Ngày 07 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2855/QĐ-UBND về việc phế duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm năm 2019
Ngày 07 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2856/QĐ-UBND về việc phế duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019
Ngày 26/10/2018, tại văn phòng UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hồ Bê - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì công bố Kết luận số 996/KL-TTr ngày 24/10/2018 về thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác tại UBMTTQVN tỉnh.  
Ngày 19/11/2018, tại Văn phòng HĐND và UBND thành phố Huế, ông Hồ Bê - Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì công bố Kết luận thanh tra số 1091/KL-TTr ngày 16/11/2018 về thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thành phố Huế.  
Ngày 20/11/2018, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 2651/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các Ban quản lý rừng phòng hộ (Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông, Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương). Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê – Chánh Thanh tra tỉnh, ông Lương Bảo Toàn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành, đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra liên ngành; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; về phía các Ban quản lý rừng phòng hộ có Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực có liên quan, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng có liên quan.     
Căn cứ Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, ngày 12/11/2018 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2651/QĐ-UBND về thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các Ban quản lý rừng phòng hộ (Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông, Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương) với các nội dung: Thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp được giao quản lý; thanh tra việc trồng rừng, liên doanh, liên kết trồng rừng, cho thuê, cho mượn, giao khoán trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng trên diện tích được giao quản lý; thanh tra việc khai thác, tỉa thưa rừng trồng, rừng liên doanh liên kết và khai thác nhựa thông (nếu có); thanh tra việc quản lý và sử dụng kinh phí có liên quan đến công tác trồng rừng, liên doanh, liên kết trồng rừng, cho thuê, cho mượn, giao khoán trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, khai thác, tỉa thưa rừng trồng, khai thác nhựa thông (nếu có); các công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng (hệ thống đường lâm nghiệp, đường ranh cản lửa) từ tất cả các nguồn kinh phí và việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trên diện tích đất mà đơn vị được giao quản lý; kiểm tra, rà soát việc thực hiện các Kết luận thanh tra qua các năm.    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.571.757
Truy cập hiện tại 58 khách