Tìm kiếm tin tức
Thanh tra KTXH
Ngày 28/6/2021, tại Văn phòng cơ quan Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 16/6/2021 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1457/QĐ-UBND về thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn thanh tra gồm 13 thành viên do ông Nguyễn Hồng Dũng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.  
  Sáng ngày 15/6/2021, tại Văn phòng Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 553/QĐ-TTr ngày 8/6/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  
 Nhằm triển khai thực hiện Công văn số 892/TTCP-KHTH ngày 03/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về Báo cáo kết quả công tác Quý II và Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và Công văn số 882/TTCP-TTTT ngày 02/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về Hướng dẫn nhập liệu vào phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, trong 02 ngày 08/6 và 09/6/2021, Thanh tra tỉnh đã tổ chức tập huấn cho các đơn vị sử dụng phần mềm trên địa bàn.           
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4344/UBND-TĐKT ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai báo cáo kết quả công tác thanh tra tài chính tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, ngày 8/6/2021 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 553/QĐ-TTr về Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  
Ngày 31/5/2021, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Lương Bảo Toàn - Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ tại Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế (Tỉnh đoàn).  
Ngày 29/4/2021, tại Văn phòng Sở Du lịch, ông Lương Bảo Toàn - Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Du lịch và đơn vị trực thuộc.  
Sáng ngày 25/3/2021, tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Phong Điền, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 226/QĐ-TTr thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND các xã, phường, thị trấn và các Hợp tác xã trên địa bàn thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền và huyện A Lưới.   
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Ngày 16/3/2021 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 226/QĐ-TTr thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND các xã, phường, thị trấn và các Hợp tác xã trên địa bàn thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền và huyện A Lưới. Đoàn thanh tra gồm 17 thành viên do ông Lê Hồ Nhân, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.       
Sáng ngày 12/3/2021, tại Văn phòng Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 188/QĐ-TTr ngày 05/3/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế.     
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.132.505
Truy cập hiện tại 86 khách