Tìm kiếm tin tức
Thanh tra KTXH
Ngày 05/8//2019, tại Văn phòng Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phog Điền, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 687/QĐ-TTr ngày 30/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền.    
    Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 07/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 408/QĐ-TTr ngày 16/5/2019 vềthanh tra liên ngành chống thất thu ngân sách Nhà nước, Đoàn thanh tra liên ngành đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Công ty Cổ phần Frit Huế.  
  Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định 2856/QĐ-UBND ngày 07/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 687/QĐ-TTr ngày 30/7/2019 Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền.      
Ngày 30/7/2019, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 669/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra liên ngành chống thất thu ngân sách Nhà nước tại 04 doanh nghiệp là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Kim Nguyên, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Thành Đạt, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây và Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo. Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, gồm có:   
Ngày 19/7/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 669/QĐ-TTr về thanh tra liên ngành chống thất thu ngân sách Nhà nước tại 04 doanh nghiệp là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Kim Nguyên, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Thành Đạt, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây và Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo với nội dung thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết và tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước. Thời kỳ thanh tra: năm 2016, 2017 và năm 2018. Trong đó, các doanh nghiệp đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trùng nội dung và thời kỳ thanh tra thì Đoàn thanh tra sẽ không thanh tra lại.     
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2018, sau khi tiến hành khảo sát và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, loại trừ các nội dung đã được thanh tra, kiểm toán. Ngày 15/7/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 647/QĐ-TTr về thanh tra công tác quản lý các dự án, đầu tư xây dựng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc.   
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2018, ngày 15/7/2019 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 647/QĐ-TTr về thanh tra công tác quản lý các dự án, đầu tư xây dựng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc, sáng ngày 26/7/2019, tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ông Hồ Bê, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra.   
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 , Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 408/QĐ-TTr ngày 16/5/2019 Thanh tra liên ngành về chống thất thu ngân sách Nhà nước, Đoàn thanh tra liên ngành đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Công ty Cổ phần Dược Medipharco.  
Ngày 10/7/2019, tại Văn phòng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 574/QĐ-TTr ngày 25/6/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.  
Ngày 08 tháng 7 năm 2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Thông báo Kết luận số 622/TBKL-TTr  về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Phú Vang. Thực hiện Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 và Quy chế công khai kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh thông báo kết luận thanh tra   
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.603.157
Truy cập hiện tại 19 khách