Tìm kiếm tin tức
Thanh tra KTXH
  Ngày 28/9/2017, tại Văn phòng UBND huyện Phong Điền, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 808/QĐ-TTr ngày 22/9/2017 của Chánh thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Phong Điền.    
Thực hiện Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017, ngày 24/5/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 409/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Quảng Điền.  
Ngày 21/9/2017, tại Văn phòng Sở Y tế, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 756/QĐ-TTr ngày 07/9/2017 của Chánh thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế  
Ngày 20/9/2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 800/TTr-P3 về Báo cáo tự rà soát tổng thể các cuộc thanh tra về kinh tế xã hội năm 2016 gửi chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.  
Sáng ngày 14/9/2017, tại trụ sở Ban Dân tộc tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định số 759/QĐ-TTr ngày 08/9/2017 về thanh tra việc quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, các nguồn viện trợ, các nguồn khác và đầu tư xây dựng tại Ban Dân tộc tỉnh  
Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3015/QĐ-UBND ngày 25/11/2016, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-TTr ngày 08/9/2017 về thanh tra việc quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, các nguồn viện trợ, các nguồn khác và đầu tư xây dựng tại Ban Dân tộc tỉnh.  
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 80/UBND-NN ngày 28/4/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 415/QĐ-TTr ngày 24/5/2017 về thanh tra việc quản lý và sử dụng đất nuôi tôm trên vùng cát ven biển tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc.  
  Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 25/11/2016, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 756/QĐ-TTr ngày 07/9/2017 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế.    
Ngày 18/8/2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 694/TTr-VP lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.    
Ngày 01/8/2017, tại Văn phòng HĐND&UBND huyện A Lưới, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lương Bảo Toàn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn Thanh tra liên ngành đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.437.380
Truy cập hiện tại 65 khách