Tìm kiếm tin tức
Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 09/07/2019
Ngày 08 tháng 7 năm 2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Thông báo Kết luận số 622/TBKL-TTr  về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Phú Vang. Thực hiện Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 và Quy chế công khai kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh thông báo kết luận thanh tra 
 

Toàn văn Thông báo tại file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 822 khách