Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh: Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày cập nhật 02/01/2020
 
 
Sáng ngày 27/12/2019, Thanh tra tỉnh tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chíPhan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đồng chí Hồ Bê, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh và các Phó Chánh Thanh tra; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; lãnh đạo thanh tra các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh. 
 
Năm 2019, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã có nhiều cố gắng, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực. 
Đ/c Hồ Bê, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra phát biểu tại Hội nghị
Về thanh tra hành chính đã tiến hành 80 cuộc thanh tra và ban hành kết luận 66 cuộc. Phát hiện sai phạm hơn 42,87 tỷ đồng và sai phạm trong quản lý, sử dụng gần 17.984 ha đất các loại. Xử lý thu hồi 15,61 tỷ đồng và 14.039 m2 đất, xử lý khác 27,26 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 24 tổ chức và 33 cá nhân đã để xảy ra các sai phạm. Đã thu hồi nộp ngân sách 23,12 tỷ đồng và 14.039 m2 đất.
Thanh tra, kiểm tra chuyên ngànhđã triển khai 1.167 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 11.738 tổ chức, cá nhân; phát hiện 2.081 tổ chức, cá nhân có vi phạm. Kiến nghị thu hồi 3,59 tỷ đồng, xử lý khác 0,49 tỷ đồng; ban hành 1.598quyết định xử lý vi phạm hành chính với 6,37 tỷ đồng. Đã thu nộp ngân sách 3,9 tỷ  đồng.
Riêng Thanh tra tỉnh thực hiện 17 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chínhvà đã ban hành kết luận 11 cuộc; xử lý thu hồi 12,12 tỷ đồng và yêu cầu xử lý khác 20,66 tỷ đồng; yêu cầu các đơn vị có liên quan khắc phục, xử lý sai phạm trong quản lý, sử dụng đối với hơn 17.818 ha đất lâm nghiệp; kiến nghị xử lý hành chính 11 tổ chức và 03 cá nhân đã để xảy ra các sai phạm. Đã thu hồi nộp ngân sách gần 20,9 tỷ đồng (trong đó, thu hồi từ các Quyết định xử lý trong 2019 là 12,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,81%).
Trong năm 2019, lãnh đạo UBND tỉnh và Thủ trưởng các cấp, các ngành đã tiếp 1.519 lượt với 1.409 người.UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã tiếp nhận 2.273 đơn, trong đó: đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp là 52 đơn (52 vụ việc), đã giải quyết 43 đơn, đạt tỷ lệ 82,7% và đơn tố cáo thuộc thẩm quyền là 08 đơn (08 vụ việc); đã giải quyết 06 vụ, đạt tỷ lệ 75,0%. 
Về công tác phòng, chống tham nhũng , các đơn vị Thanh tra đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu UBND các cấp, Thủ trưởng các ngành về công tác quản lý nhà nước về PCTN. Đặc biệt là công tác hướng dẫn, triển khai cũng như kiểm tra công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định cũng như việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ. Về kê khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2018, kết quả kê khai đạt 100%. 
Các đồng chí trong ngành nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
Tại hội nghị, Thanh tra huyện, thị xã và thành phố và các Sở, ngành đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để tìm giải pháp tháo gỡ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác trong thời gian tiếp theo.  
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chíPhan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đánh giá cao những thành tích mà ngành Thanh tra tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Trong năm 2020, ngành cần tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác thanh tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham mưu làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; góp phần ổn định an ninh chính trị; trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Các đồng chí cơ quan Thanh tra tỉnh nhận khen thưởng của UBND tỉnh
Các Cụm thi đua ngành Thanh tra ký giao ước thi đua 2020
Tại hội nghị, 02 tập thể được UBND tỉnh công nhận đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 01 tập thể và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen./.
 
 
                                                           Đinh Hiền
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.351
Truy cập hiện tại 154 khách