Tìm kiếm tin tức
Họp bổ sung, sửa đổi Thông tư 05/2014/TT-TTCP
Ngày cập nhật 14/02/2020
Ngày 12/2, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì họp triển khai việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 05/2014/TT-TTCP quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra. Tham dự cuộc họp có đại diện Vụ Pháp chế, Ban soạn thảo, Tổ giúp việc.

 

 

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế trình bày nội dung Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, đa số các ý kiến nhận định Dự thảo Thông tư sửa đổi nhiều vấn đề, cập nhật nhiều nội dung, điều khoản mới trong việc xử lý vi phạm đối với Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra cũng như báo cáo, xây dựng Dự thảo, thẩm định Dự thảo Kết luận thanh tra và các từ ngữ đã được giải thích cụ thể hơn.

Bên cạnh đó, một số ý kiến góp ý các vấn đề xoay quanh các nội dung về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra; việc kéo dài thời hạn thanh tra; giám sát hoạt động đoàn thanh tra; thẩm định Dự thảo Kết luận thanh tra; sửa đổi phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; việc thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình trước khi ban hành quyết định thanh tra. Các ý kiến cũng cho rằng phạm vi sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Thông tư cần tập trung vào các nội dung hoạt động của Đoàn thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra từ giai đoạn chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra và kết thúc thanh tra.v.v.

 

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chỉ đạo Vụ Pháp chế tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp để bổ sung, sửa đổi nội dung Thông tư cho phù hợp với thực tiễn của hoạt động thanh tra ở từng cấp. Đồng thời, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, Thông tư cần làm rõ hiệu lực, hiệu quả của hoạt động khảo sát trước thanh tra; nâng cao hơn nữa tính ràng buộc trong phân công, giao nhiệm vụ của người ra quyết định thanh tra. Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu thêm một số vấn đề liên quan tới trình tự, thủ tục đình chỉ, thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra cũng như bổ sung thành viên Đoàn thanh tra.

(Theo www.thanhtra.gov.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.335
Truy cập hiện tại 150 khách