Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh triển khai Quyết định thanh tra về thanh tra việc sử dụng kinh phí để thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh...
Ngày cập nhật 01/06/2020
Ngày 26/5/2020, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 261/QĐ-TTr ngày 20/5/2020 của Chánh thanh tra tỉnh về thanh tra việc sử dụng kinh phí để thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh... phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.
 
Tham dự buổi công bố, về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; Đoàn thanh tra; đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh. 
Về phía đơn vị được thanh tra có ông Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban có liên quan của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo.
Tại buổi làm việc, Bà Phan Thị Lê Huyền, Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3, Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra./.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.309
Truy cập hiện tại 145 khách