Tìm kiếm tin tức
Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Cao đẳng Y tế Huế
Ngày cập nhật 22/04/2014

  Ngày 28/3/2014 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 189/KL-TTr về Kết luận  thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Cao đẳng Y tế Huế

Căn cứ Điều 39, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15 tháng 11 năm 2010 quy định về công khai Kết luận thanh tra.

Chánh Thanh tra tỉnh thông báo Kết luận thanh tra như sau:

(Toàn văn Thông báo số 260/TB-TTr ngày 22/4/2014 đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.091.330
Truy cập hiện tại 157 khách