Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp công dân, xử lý đơn thư >> Lịch tiếp công dân Thanh tra tỉnh
Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 /6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân, ngày 21/6/2022 Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo số 643/TB-TTr về việc thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của Chánh Thanh tra tỉnh 06 tháng cuối năm 2022. Thông báo đã được niêm yết tại trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh.    
Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 /6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân và Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của Chánh Thanh tra tỉnh 06 tháng cuối năm 2021 như sau:  
Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 /6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân và Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của Chánh Thanh tra tỉnh 06 tháng đầu năm 2021 như sau:
Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân, Thanh tra tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh 06 tháng cuối năm 2019 như sau: - Thanh tra tỉnh thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần; - Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh (Có lịch cụ thể kèm theo).    
Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân, Thanh tra tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh 06 tháng đầu năm 2019 như sau:
Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân,  ngày 21/6/2018, Thanh tra tỉnh đã ban hành thông báo  539/TB-TTr  về Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh 06 tháng cuối năm 2018  
Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân, Thanh tra tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh 06 tháng đầu năm 2018 như sau:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.458.227
Truy cập hiện tại 63 khách