Tìm kiếm tin tức
Tiếp công dân, xử lý đơn thư >> Lịch tiếp công dân Thanh tra tỉnh
Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân, Thanh tra tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh 06 tháng cuối năm 2019 như sau: - Thanh tra tỉnh thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần; - Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh (Có lịch cụ thể kèm theo).    
Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân, Thanh tra tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh 06 tháng đầu năm 2019 như sau:
Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân,  ngày 21/6/2018, Thanh tra tỉnh đã ban hành thông báo  539/TB-TTr  về Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh 06 tháng cuối năm 2018  
Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân, Thanh tra tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh 06 tháng đầu năm 2018 như sau:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.055.609
Truy cập hiện tại 277 khách