Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN KN, TC, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH THÁNG 6 VÀ THÁNG 7 NĂM 2019 TẠI THANH TRA TỈNH
Ngày cập nhật 06/08/2019

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên thường xuyên quan tâm chỉ đạo, do đó tại Thanh tra tỉnh công tác này luôn được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

 

 -  Về tiếp công dân

Thực hiện Thông báo số 09/TB-TTr ngày 03/01/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thông báo Lịch tiếp công dân 06 tháng đầu năm 2019 của Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã bố trí  công chức tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Đồng chí Nguyễn Đình Quang và đồng chí Lương Bảo Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6 và tháng 7 vào các ngày 27/6/2019 và 25/7/2019, tuy nhiên không có công dân nào đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh.

-  Về xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh

Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2019, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 20 đơn do công dân gửi đến qua đường bưu điện, gồm: 05 đơn khiếu nại và 15 đơn kiến nghị, phản ánh, cụ thể:

Nội dung đơn khiếu nại: Khiếu nại hành vi hành chính của UBND cấp huyện trong việc giải quyết đơn khiếu nại của công dân và khiếu nại việc Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật;...

  Nội dung đơn kiến nghị, phản ánh: Phản ánh công trình mới được đầu tư xây dựng và sửa chữa nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng; phản ánh việc cấp giấy CNQSD đất trong thời gian đang giải quyết tranh chấp; phản ánh Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT cấp huyện không thực hiện theo Bán án của Tòa án nhân dân và Quyết định thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện;....

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Thanh tra tỉnh đã ban hành 04 văn bản chuyển đơn, hướng dẫn, trả lại đơn; đồng thời xử lý lưu 16 đơn để theo dõi do đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

 
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 3.846 khách