Tìm kiếm tin tức
Thông báo kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của ông, bà Lê Thu Hội - Cái Thị Phương Lan và đơn phản ánh của công dân
Ngày cập nhật 20/01/2020
Ngày 10/01/2020, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 02 đơn do công dân gửi đến, gồm: 
 
 
                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
- Đơn đề ngày 09/01/2020 của ông, bà Lê Thu Hội - Cái Thị Phương Lan, địa chỉ: 5/14 Lê Huân, phường Thuận Hòa, thành phố Huế có nội dung khiếu nại Thông báo số 01/TB-BTHCC ngày 07/01/2020 của Ban Thực hiện cưỡng chế huyện Phú Lộc về việc cưỡng thực hiện quyết định thu hồi đất của Ông, Bà tại thửa đất số 02, tờ bản đồ số 01 tọa lạc tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.
- Đơn phản ánh của công dân đề ngày 08/01/2020 có các nội dung:
+ Nội dung 1: Phản ánh ông Nguyễn Văn Giáo - Bí thư Đảng ủy xã Phú Mậu bổ nhiệm người thân vào làm việc tại UBND xã Phú Mậu và vi phạm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc quản lý, điều hành tại Xã.
+ Nội dung 2: Phản ánh UBKT Huyện ủy Phú Vang vi phạm pháp luật trong việc giải quyết tố cáo của công dân.
Sau khi nghiên cứu nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Thanh tra tỉnh xử lý đơn như sau:
 - Đối với đơn của ông, bà Lê Thu Hội - Cái Thị Phương Lan: Lưu đơn theo dõi do đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Cụ thể, đơn của Ông, Bà đã gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó đã gửi đến đúng cơ quan, tổ chức hoặc đúng người có thẩm quyền giải quyết là Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc.
- Đối với đơn phản ánh của công dân đề ngày 08/01/2020: Lưu đơn theo dõi do đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 6 và Điều 17 Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ do:
+ Nội dung 1: Đã được Thanh tra tỉnh hướng dẫn, trả lời 1 lần tại Công văn số 1186/TTr-VP ngày 23/12/2019 về việc chuyển nội dung đơn của công dân.
+ Nội dung 2: Đơn đã được gửi đến cấp có thẩm quyền giải quyết là UBKT Huyện ủy Phú Vang.
Thanh tra tỉnh thông báo để các Ông, Bà được biết./.
                      
                                                                             Phan Văn Diễn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.098
Truy cập hiện tại 63 khách