Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả xử lý đơn của ông, bà Nguyễn Văn Sang – Nguyễn Thị Thu Hương, trú tại 23 Lê Minh, phường An Đông
Ngày cập nhật 28/03/2023

Ngày 20/3/2023, Thanh tra tỉnh nhận được đơn đề ngày 18/3/2023 của ông, bà Nguyễn Văn Sang – Nguyễn Thị Thu Hương, trú tại 23 Lê Minh, phường An Đông có nội dung: Kiến nghị UBND thành phố Huế xem xét, giải quyết khiếu nại của ông, bà Nguyễn Văn Sang – Nguyễn Thị Thu Hương liên quan các Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 về việc thu hồi Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 về việc thu hồi giấy phép xây dựng của UBND thành phố Huế.

 

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật thì đơn của Ông, Bà đã gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó có cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xem xét xử lý là UBND thành phố Huế nên Thanh tra tỉnh lưu nội dung đơn để theo dõi.

Thanh tra tỉnh thông báo để Ông, Bà được biết./.

Cái Thành Nam

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 653 khách