Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh
Ngày cập nhật 11/12/2020

           

1. Tiếp công dân

Trong năm 2020, lãnh đạo UBND tỉnh và Thủ trưởng các cấp, các ngành đã tiếp 1.286 lượt với 966 người. UBND tỉnh tiếp 136 lượt với 172 người; Sở, ngành tiếp 306 lượt với 89 người; cấp huyện tiếp 844 lượt với 705 người; trong đó có 05 đoàn đông người với 28 người.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, việc thu hồi đất; tranh chấp đất đai; cấp giấy phép xây dựng nhà ở,...

 

Qua công tác tiếp công dân, lãnh đạo UBND các cấp, các ngành đã tiếp nhận đơn, tiếp thu và ghi nhận những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân để xem xét, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền hoặc hướng dẫn công dân đến đúng cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Tại các buổi tiếp công dân định kỳ, lãnh đạo UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành ban hành thông báo kết luận để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền có văn bản trả lời hoặc chỉ đạo UBND các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết, trả lời các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định.

2. Tiếp nhận đơn thư

UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã tiếp nhận 1.698 đơn. Đơn đủ điều kiện xử lý: 925 đơn (khiếu nại 223 đơn; tố cáo 54 đơn; kiến nghị, phản ánh 648 đơn); đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các ngành là 63 đơn, trọng đó: khiếu nại 49 đơn và tố cáo 15 đơn.

Nội dung đơn, thư khiếu nại, tố cáo chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, đòi lại đất, khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính, việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất tái định cư, lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái pháp luật,...

3. Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền

Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp là 49 đơn/49 vụ việc; đã giải quyết 35/49 đơn, đạt tỷ lệ 71,4%, còn 14 đơn đang trong thời hạn giải quyết. Trong đó: Chủ tịch UBND tỉnh đã giải quyết 04/05 đơn, đạt tỷ lệ 80,0%; Cấp huyện và các sở, ngành đã giải quyết 31/44 đơn, đạt tỉ lệ 70,5%.

4. Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền

Tổng số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp là 15 đơn/15 vụ việc. Đã giải quyết 12/15 đơn, đạt tỷ lệ 80%, còn 03 đơn đang trong thời hạn giải quyết. Trong đó: Chủ tịch UBND tỉnh đã giải quyết 01/01 đơn, đạt tỷ lệ 100%; Cấp huyện và các sở, ngành đã giải quyết 11/14 đơn, đạt tỉ lệ 78,6%.

Nhìn chung, trong năm 2020 công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã được Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các ngành quan tâm thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời, hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài, phát sinh thành điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, một số quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, đặc biệt là lĩnh vực quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa theo kịp thực tế, thường xuyên thay đổi đã gây khó khăn trong quá trình giải quyết khiếu nại; Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên có những yêu cầu, đòi hỏi không đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian đến, tình hình khiếu kiện có khả năng tiếp tục phát sinh liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm như: Giải tỏa các hộ còn tồn đọng bờ sông Hương - phường Phú Cát, di dời giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế,... đặc biệt trong năm 2021 sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nếu không tập trung chỉ đạo, giải quyết sẽ có chiều hướng khiếu kiện đông người, phức tạp. Do vậy, UBND tỉnh đang chỉ đạo UBND các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công khai minh bạch trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm hạn chế những bức xúc của người dân dẫn đến khiếu nại, tố cáo góp phần thực hiện tốt các dự án, ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

                                         

 

 

                                        Phan Văn Diễn

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.533.160
Truy cập hiện tại 857 khách