Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Sáng 5/1/2019, UBND tỉnh tổ chức công bố kết quả khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. Kết quả, đối với các đơn vị khối sở, ngành, Top 5 đơn vị dẫn đầu lần lượt là: Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; đối với các địa phương, Top 5 đơn vị dẫn đầu lần lượt là UBND huyện Quảng Điền, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Thủy.
Theo kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2018 vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố thì Văn phòng UBND tỉnh xếp được loại xuất sắc với 94,5 điểm, dẫn đầu trong bảng xếp hạng.
        Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 15/12/2018 của UBND tỉnh về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, Ngày 28/12/2018, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch 1250/KH-TTr.  
Thực hiện Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2019,ngày 28/12/2018Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 1249/KH-TTr  về cải cách hành chính năm 2019 với các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:
Ngày 28/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 33/CT-UBND về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Ngày 29/12/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.
Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực đẩy mạnh công tác CCHC trên tất cả lĩnh vực và thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Với những kết quả đạt được, trong năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huê đặt mục tiêu nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số CCHC (PAR Index).
Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2847/QĐ-UBND về kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2018.
Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh đã có quyết định ban hành danh mục 165 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế các năm 2018 - 2019. Trong đó, 158 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh và 07 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.562.422
Truy cập hiện tại 24 khách