Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch hành động số 57/KH-UBND, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
Ngày 13/03/2019, UBND tỉnh vừa có Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019.
Sáng 5/1/2019, UBND tỉnh tổ chức công bố kết quả khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. Kết quả, đối với các đơn vị khối sở, ngành, Top 5 đơn vị dẫn đầu lần lượt là: Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; đối với các địa phương, Top 5 đơn vị dẫn đầu lần lượt là UBND huyện Quảng Điền, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Thủy.
Theo kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2018 vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố thì Văn phòng UBND tỉnh xếp được loại xuất sắc với 94,5 điểm, dẫn đầu trong bảng xếp hạng.
        Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 15/12/2018 của UBND tỉnh về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, Ngày 28/12/2018, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch 1250/KH-TTr.  
Thực hiện Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2019,ngày 28/12/2018Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 1249/KH-TTr  về cải cách hành chính năm 2019 với các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:
Ngày 28/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 33/CT-UBND về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Ngày 29/12/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.
Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực đẩy mạnh công tác CCHC trên tất cả lĩnh vực và thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Với những kết quả đạt được, trong năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huê đặt mục tiêu nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số CCHC (PAR Index).
Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2847/QĐ-UBND về kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.577.018
Truy cập hiện tại 17 khách