Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh của 32 sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
Ngày cập nhật 12/06/2023

Ngày 06/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 211/KH-UBND “Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023”.

Theo đó, đối tượng đánh giá DDCI là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp). Đối tượng được đánh giá DDCI gồm 32 cơ quan, đơn vị do cộng đồng doanh nghiệp đề xuất.

Theo Kế hoạch, sẽ Thành lập Hội đồng đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, huyện (DDCI) năm 2023 vào tháng 6/2023. Công tác tuyên truyền, phổ biến được thực hiện thường xuyên với các nội dung: Xây dựng kênh truyền thông DDCI trên Mạng xã hội: cập nhật thông tin, tiếp nhận phản ánh…; Truyền thông về DDCI trên báo chí, truyền hình. Đối với việc Khảo sát DDCI, sẽ triển khai các nội dung sau: Lập kế hoạch khảo sát DDCI; Xây dựng kế hoạch chi tiết khảo sát DDCI; Triển khai khảo sát; Kết quả khảo sát.

Kế hoạch triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 nhằm tiếp tục xem việc khảo sát DDCI là kênh thông tin đáng tin cậy, rộng rãi và minh bạch để doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương. Từ đó tạo thành điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ chính quyền và xem đây là công cụ quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tạo động lực phấn đấu, thi đua về công cuộc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, chú trọng cải thiện các thủ tục hành chính thuộc các chỉ số thành phần có vị trí xếp hạng thấp, góp phần tăng vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); phấn đấu năm 2023 tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì và nâng cao vị thứ xếp hạng PCI nằm trong TOP 5 và thuộc vào “Nhóm tốt” của cả nước... Đồng thời, kết quả của Bộ chỉ số DDCI tiếp tục được dùng làm thước đo để UBND tỉnh đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và chấm điểm thi đua vào cuối năm.

 
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 211/KH-UBND “Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023” ()
 
thuathienhue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.146.033
Truy cập hiện tại 6.228 khách