Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 05/02/2018

Thực hiện Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, ngày 22/12/2017 Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch số 1177/KH-TTr về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 với những nội dung cụ thể sau:

 

 

1. Tiếp tục rà soát, cập nhật bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh lên hệ thống Cơ sở Dữ liệu Thủ tục hành chính quốc gia.

2. Cập nhật nội dung các Báo cáo định kỳ 6 tháng và năm lên phần mềm Cơ sở dữ liệu TTHC.

3. Báo cáo rà soát, bổ sung, điều chỉnh các thủ tục hành chính, các văn bản pháp quy chuyên ngành Thanh tra.

4. Xây dựng và triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018.

5. Cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở cơ quan.

6. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào thực hiện giải quyết TTHC.

7. Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận kiến nghị, phản ánh; tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan.

8. Tổ chức tự kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan.

9. Công khai địa chỉ, email, số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. 10. Khảo sát mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức, các sở, ban, ngành đóng trên địa bàn tỉnh đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan để tiếp thu, khắc phục thiếu sót, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Thực hiện các nội dung trên yêu cầu: Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1,2,3, phòng Giám sát, kiểm tra & xử lý sau thanh tra, phòng Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm chỉ đạo, phân công công  chức theo dõi và đôn đốc công chức thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính bảo đảm theo đúng quy định.

Đinh Hiền

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.562.422
Truy cập hiện tại 34 khách