Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019
Ngày cập nhật 02/01/2019
        Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 15/12/2018 của UBND tỉnh về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, Ngày 28/12/2018, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch 1250/KH-TTr.
 
Kế hoạch đã đề ra 11 mục tiêu và yêu cầu toàn thể cán bộ công chức phấn đấu hoàn thành đó là:
- Đảm bảo 100% các văn bản đến và văn bản đi được xử lý trên hệ thống phần mềm dùng chung tích hợp từ cấp tỉnh đến cấp xã. 
- 100% văn bản (không mật) được liên thông, luân chuyển, xử lý trên môi trường mạng từ ngày 01/01/2019.
- 100% văn bản đi ứng dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và hệ thống thư điện tử công vụ.
- 100% ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh được theo dõi và xử lý cập nhật trên môi trường mạng.
- 100% thông tin về tiếp công dân, đơn thư, được cập nhật trong phần mềm quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu nại. Các phòng tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) vào phần mềm tại các địa phương, các đơn vị được phân công theo dõi để hình thành CSDL về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại trên địa bàn. 
- 100% dịch vụ hành chính công được cung cấp trên môi trường mạng ở mức độ 2; thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3,4 trên các lĩnh vực công tác theo hướng dẫn của cấp trên; 
- Cơ quan thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội.
- Thường xuyên cung cấp thông tin hoạt động, văn bản chuyên ngành… lên Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh tại địa chỉ https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn nhằm cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp.  
- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp kết nối mạng MetroNet kết nối mạng số liệu chuyên dùng của Chính phủ, Internet tập trung.
- Triển khai sử dụng giải pháp diệt virus máy tính tập trung.
- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức khi được triệu tập. 
Chi tiết Kế hoạch có file đính kèm
                                                                        Hiếu Sơn
 
 
     
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.973.204
Truy cập hiện tại 202 khách