Tìm kiếm tin tức
Thừa Thiên Huế phấn đấu nằm trong nhóm địa phương có Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tốt hoặc khá
Ngày cập nhật 20/03/2019

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch hành động số 57/KH-UBND, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Theo đó, mục tiêu đề ra là xây dựng chính phủ điện tử với các sáng kiến trong phát triển đô thị thông minh, hướng các hoạt động quản lý và điều hành địa phương trở nên phù hợp và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh hướng đến môi trường thân thiện, an toàn, công khai minh bạch; xây dựng các chính sách, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp; khuyến khích và hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kêu gọi đầu tư của tỉnh.

 Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành qua đó đưa ra các sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính giúp cắt giảm các thành phần hồ sơ, giảm đầu mối và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Trong đó: Duy trì vị trí dẫn đầu về Chính phủ điện tử; Phấn đấu nằm trong nhóm địa phương có Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tốt hoặc khá; Đưa vào vận hành ít nhất ba sáng kiến/năm trong hoạt động quản lý và điều hành kinh tế địa phương.

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019

Về cải thiện môi trường kinh doanh: Trên 90% số lượng doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Không có Sở ban ngành hay địa phương nào rơi vào nhóm có điểm số dưới điểm trung bình tại kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2019; 100% doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp chuyển đổi từ Hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện nhận được hỗ trợ khi làm việc với các cơ quan liên quan. Số lượng doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới tăng 10% so với năm trước.

Về cải thiện năng lực cạnh tranh: 100% thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo chế độ một cửa, một cửa liên thông tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn; 100% các cơ quan hành chính có hệ thống mạng thông tin nội bộ, các văn bản, tài liệu chính thức (trừ các văn bản không chuyển qua mạng theo quy định) trao đổi giữa các cơ quan hành chính được giao dịch hoàn toàn dưới dạng điện tử. Phấn đấu đạt 98% doanh nghiệp khai thuế và nộp thuế qua mạng điện tử; 50% thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% hồ sơ khiếu nại, vướng mắc của doanh nghiệp được giải quyết đúng theo thời gian quy định của pháp luật.

Về cải thiện các chỉ số đổi mới sáng tạo: Vận hành hiệu quả Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh tỉnh; Hỗ trợ phát triển 3 - 6 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Thành lập Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn
 

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.818.423
Truy cập hiện tại 969 khách