Tìm kiếm tin tức
Tổ chức Đảng, Đoàn thể
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tổ chức họp định kỳ tháng 5; đồng chí Lương Bảo Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì.   Thành phần dự họp: Đảng ủy viên: có mặt: 09/09 đ/c (Vắng: 00).   Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện chương trình hoạt động của Đảng bộ tháng 4,5 năm 2020 và quyết nghị chương trình hoạt động của Đảng bộ tháng 6/2020 gồm các nội dung sau:  
Trong 02 ngày 13/5-14/5/2020 tại Hội trường Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, Đảng bộ Thanh tra tỉnh  đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cao Ngọc Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, các Ban Đảng và Văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.  
Ngày 21/02/2020, tại Hội trường Thanh tra tỉnh (37 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế) Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.  
    Ngày 19/02/2020, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 17- BC/ĐU Kết quả Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020-2022 gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanhg nghiệp tỉnh     
Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK, ngày 01/01/2019 hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa doanh nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng các cấp trong năm 2020, BBT xin đăng toàn văn nội dung chuyên đề này.
Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐU, ngày 26/9/2019 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh về tổ chức Đại hội cơ sở đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025, chiều ngày 14/02/2020, Chi bộ 3 đã tổ chức Đại hội lần thứ V nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, kiểm điểm những việc đã làm được, chưa làm được, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; thảo luận và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Chi bộ và bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.  
Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐUK, ngày 04/9/2019 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội tổ chức cơ sở Đảng tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 26/9/2019 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh về tổ chức Đại hội cơ sở đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 13/02/2020, Chi bộ 2 tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.  
Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 26/9/2019 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh tổ chức Đại hội cơ sở đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025.      
Ngày 17/01/2020 tại Hội trường Thanh tra tỉnh (37, Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế), Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy  
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh về phân công các Sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% ở hai huyện A Lưới và Nam Đông giai đoạn 2016-2020;.  Ngày 15/01/2020, các Chi đoàn: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh đã phối hợp với Công đoàn các đơn vị tổ chức thăm tặng quà các hộ nghèo trên địa bàn xã Hương Hữu  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.815.056
Truy cập hiện tại 470 khách