Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THANH TRA TỈNH: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ, cơ quan và Công đoàn năm 2020
Ngày cập nhật 05/01/2021

Ngày 31/12/2020, tại Hội trường Thanh tra tỉnh (37, Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế), Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ, cơ quan và Công đoàn năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và thiên tai (bão, lũ lụt) liên tiếp xảy ra đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội nhưng tập thể lãnh đạo và công chức, đảng viên, đoàn viên Công đoàn cơ quan Thanh tra tỉnh đã quyết tâm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020 với chất lượng và hiệu quả đáng ghi nhận.

Đ/c Nguyễn Hồng Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh trình bày báo cáo tổng kết

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cho thấy:

- Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết đề ra như giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, tổ chức Đảng. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy với cơ quan được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh đã có sự gắn kết với việc đảng viên, quần chúng tham gia xây dựng cơ quan và các đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh.

- Nội dung sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ có nhiều đổi mới, đã có nhiều chuyên đề bổ ích, thiết thực được triển khai trong các đợt sinh hoạt.

- Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Qua đánh giá năm 2020 đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu, đạt yêu cầu đề ra tại Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy.

- Năm 2020, mặc dù đời sống kinh tế, xã hội gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai nhưng Thanh tra tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó:

+ Đã tập trung thực hiện các cuộc thanh tra năm 2019 chuyển sang và khảo sát, triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2020 cũng như các cuộc đột xuất do UBND tỉnh giao. Các Đoàn Thanh tra đều chấp hành đúng quy định về trình tự, thủ tục. Đã thực hiện tốt công tác rà soát, tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra theo quy định. Công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục được chú trọng. Đã tăng cường đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 đối với các đơn vị thanh tra trên địa bàn. Qua công tác thanh tra, đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm, kiến nghị UBND tỉnh nhiều nội dung quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai.

+ Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Đơn, thư gửi đến cơ quan được phân loại, xử lý đúng thời gian và quy trình quy định. Đã tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân cũng như các buổi gặp gỡ, đối thoại với công dân của lãnh đạo tỉnh; Triển khai thực hiện nghiêm túc việc ứng dụng phần mềm Hệ thống tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại trong công tác. Tham mưu có hiệu quả đối với các vụ việc do UBND giao, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

+ Đã tích cực triển khai các giải pháp PCTN trong cơ quan cũng như tham mưu UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về PCTN. Việc giám sát nội bộ, kiểm tra việc thực hiện 05 điều kỷ luật ngành Thanh tra, các chuẩn mực đạo đức của công chức Thanh tra được tăng cường. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần phòng ngừa tham nhũng phát sinh.

- Công tác quản trị hành chính tiếp tục được quan tâm chú trọng. Công tác tài chính, kế toán được thực hiện tốt, bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định. Đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cũng như bảo đảm các phương tiện, trang thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức, qua đó tạo sự yên tâm trong công tác.

- Công đoàn và cơ quan đã có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực hỗ trợ chăm lo đời sống cho công chức cơ quan. Nhiều hoạt động có ý nghĩa động viên tinh thần và gắn kết đoàn viên Công đoàn đã được tổ chức nhân các ngày lễ, Tết.

- Đảng bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể cơ quan đã thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; đã kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân và các Đoàn thanh tra hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Trong năm, không có trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan có hành vi tiêu cực, tham nhũng, vi phạm chuẩn mực đạo đức và kỷ luật của Ngành.

Đ/c Lê Hồ Nhân, Chủ tịch Công đoàn cơ quan phát biểu tại Hội nghị

Những tồn tại, hạn chế

Việc xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện các Nghị quyết của Trung ương vẫn còn một số nội dung chưa sát với tình hình thực tế của đơn vị. Nguyên nhân là do nội dung các Nghị quyết của Trung ương có tầm chiến lược, nội dung mang tính định hướng, trong khi đó phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh theo thẩm quyền có giới hạn, nên khi xây dựng chương trình hành động chưa mang tính toàn diện.

- Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh và thiên tai nên việc thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra gặp nhiều khó khăn, chưa bảo đảm tiến độ đề ra.

- Một số cuộc thanh tra về lĩnh vực đất đai còn chậm ban hành kết luận. Nguyên nhân chủ yếu là do thời kỳ thanh tra đối với công tác quản lý và sử dụng đất thường qua nhiều năm; việc quản lý và sử dụng đất đai chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật; việc lưu trữ hồ sơ của đơn vị thanh tra còn nhiều hạn chế;... nên việc kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan thường kéo dài và việc áp dụng các quy định để kết luận gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

- Công tác giám sát Đoàn thanh tra chưa có điều kiện để tiếp tục triển khai do thiếu nhân lực thực hiện, mặt khác, hiệu quả thực hiện thực tế trong thời gian qua còn nhiều bất cập nên cần xem xét lại.

- Tỷ lệ thu hồi sau thanh tra về kinh tế trong năm còn thấp. Vẫn còn nhiều quyết định xử lý về thanh tra còn tồn đọng của các năm trước chưa được thực hiện nghiêm túc. Nguyên nhân là do thời gian qua nhiều đơn vị, tổ chức gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai nên việc thực hiện các quyết định thu hồi còn hạn chế; một số quyết định thu hồi chưa thực hiện được do đang chờ các cơ quan có thẩm quyền xử lý cấp vốn hoặc thông báo vốn có liên quan đến việc thu hồi. Bên cạnh đó, quy định của pháp luật về xử lý sau thanh tra vẫn còn thiếu, chế tài chưa đủ mạnh để thực hiện, nhất là với các đối tượng cố tình chây ì,…

- Việc phát hiện hành vi tham nhũng qua hoạt động thanh tra còn hạn chế. Việc thực hiện chế độ báo cáo về PCTN còn gặp nhiều khó khăn do một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa đúng thời gian, báo cáo chưa đầy đủ nội dung, biểu mẫu theo quy định nên gây khó khăn cho công tác tổng hợp và đánh giá thực trạng tình hình về tham nhũng...

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện ISO 9001:2015 gắn với công tác cải cách hành chính đã được quan tâm, tuy nhiên mức độ thực hiện chưa cao. Việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tỷ lệ quá hạn còn cao (trên 37,4% ; 43/115); Việc viết tin bài trên trang thông tin điện tử chưa được các phòng nghiệp vụ quan tâm, số lượng còn ít...

- Công việc chuyên môn khá nhiều và thường xuyên tác nghiệp ở cơ sở nên việc triển khai thực hiện các phong trào do Công đoàn Viên chức phát động có lúc chưa kịp thời cũng như việc triển khai các nội dung sinh hoạt của Công đoàn gặp nhiều khó khăn. 

 

Hội nghị cũng đã thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2021, cụ thể như sau:

Về hoạt động của Đảng bộ

- Tăng cường nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kịp thời phổ biến thông tin thời sự, triển khai học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên.

- Xây dựng và triển khai Nghị quyết của Đảng ủy về thực hiện nhiệm vụ năm 2021, trong đó tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

- Chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn cơ quan; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 8 (Khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quan tâm cử cán bộ, đảng viên theo học các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; các lớp huấn luyện dân quân tự vệ theo quy định.

- Tăng cường lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, các nguyên tắc chế độ sinh hoạt Đảng, việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên...

 Tiến hành đánh giá, tổng kết công tác Đảng năm 2021 theo đúng quy định.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

- Tập trung kết thúc và kết luận các cuộc thanh tra năm 2020 chuyển sang; Khảo sát tốt và triển khai có hiệu quả Kế hoạch thanh tra và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp năm 2021 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, bảo đảm thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ đề ra và kết luận chính xác, khách quan, đúng pháp luật, có tính khả thi cao. Đồng thời, thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch các Kết luận thanh tra theo Luật Thanh tra năm 2010.

Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, qua đó nâng cao tỷ lệ thu hồi sau thanh tra về kinh tế.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thanh tra các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch thanh tra và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp năm 2021 đã được phê duyệt. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị Thanh tra trên địa bàn, qua đó nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị để có kiến nghị giải quyết.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, thường xuyên và công tác xử lý đơn, thư theo quy định. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cũng như việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý đối với các vụ việc KNTC do UBND tỉnh giao. Tiếp tục duy trì và sử dụng hiệu quả phần mềm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Chủ trì Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tham mưu đề xuất hướng giải quyết các việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, bảo đảm việc giải quyết khách quan, chính xác và đúng pháp luật.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về PCTN  và Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch về công tác PCTN năm 2021 và thực hiện tốt các giải pháp PCTN trong cơ quan cũng như tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCTN, nhất là công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và việc đánh giá công tác PCTN trên địa bàn tỉnh theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 quy định về phối hợp giữa cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát và cơ quan Thanh tra trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan Thanh tra tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt quy định pháp luật về quản lý cán bộ Ngành. Phát động các phong trào thi đua trong toàn Ngành trên các mặt công tác; thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng và tiến hành sơ kết, tổng kết công tác ngành Thanh tra của tỉnh. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam.

Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN theo định kỳ và đột xuất của cơ quan, của tỉnh theo quy định.

Về hoạt động Công đoàn

Tham gia cùng với Đảng bộ, cơ quan tổ chức quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Công đoàn đến toàn thể đoàn viên Công đoàn.

- Vận động đoàn viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị và tích cực tham gia các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào Chủ nhật xanh; phong trào thi đua Xanh - sạch - đẹp công sở; phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phong trào bảo vệ an ninh cơ quan; phong trào tiết kiệm điện trong công sở; cuộc vận động nói không với túi nhựa, bao nilon sử dụng một lần…

Tiếp tục phối hợp với cơ quan thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan. Hưởng ứng các hoạt động xã hội do cấp trên phát động.

Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Tiếp tục duy trì cơ quan đạt chuẩn văn hoá.

Duy trì sinh hoạt Ban Chấp hành và các Tổ Công đoàn theo quy định; chỉ đạo Ban Nữ công, Ban Thanh tra Nhân dân hoạt động có nề nếp, hiệu quả; cử cán bộ Công đoàn tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ do Công đoàn cấp trên tổ chức. Tiến hành đánh giá, chấm điểm Công đoàn cơ sở vững mạnh và bình bầu khen thưởng cuối năm theo quy định.

Chánh Thanh tra tỉnh ký giao ước thi đua với BCH Công đoàn cơ quan

          Tại hội nghị đã Phát động phong trào thi đua năm 2021 và tổ chức Ký kết giao ước thi đua giữa Chánh Thanh tra tỉnh với BCH Công đoàn./.

 Đinh Hiền

                                                                       

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.182.407
Truy cập hiện tại 578 khách