Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh công bố kết luận thanh tra về thanh việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; việc mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; việc đấu thầu thuốc chữa bệnh.
Ngày cập nhật 14/07/2020
Căn cứ Công văn số 1468/TTCP-V.III ngày 28/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh, ngày 28/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2646/QĐ-UBND về thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.
 
Vào lúc 14h ngày 13/7/2020, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 266/KL-UBND về việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh. Tại buổi công bố, thành phần tham dự gồm có:
- Về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra;
- Về phía các cơ quan Bảo hiểm xã hội có ông Nguyễn Viết Dũng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân có liên quan;
- Về phía Sở Y tế có ông Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở và các cá nhân có liên quan; Giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế và ngoài công lập được thanh tra;
- Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư có ông Nguyễn Quang Cường - Phó Giám đốc Sở và các cá nhân có liên quan.
- Đại diện Sở Tài chính.
Đồng chí Lê Hồ Nhân - Phó Trưởng Đoàn thanh tra, thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh đã công bố công khai Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra. Sau khi nghe Kết luận thanh tra, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và đại diện một số cơ sở khám chữa bệnh đã phát biểu ý kiến tiếp thu và thống nhất đối với Kết luận thanh tra.
Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện Kết luận thanh tra và tiến hành công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị. Các đơn vị được thanh tra đã thống nhất và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra./.
 
 
                  
 
                                                                                                                                                  
 
Lê Hồ Nhân
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 838 khách