Tìm kiếm tin tức
Nội dung giao ước thi đua năm 2021 của ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 08/01/2021

  Ngày07/01/2021 tại Thanh tra tỉnh (37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế), trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện Cụm thi đua I (gồm Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế) ông Hoàng Mạnh Dũng, Chánh Thanh tra huyện Quảng Điền: Cụm trưởng; Cụm thi đua II (gồm Thanh tra các Sở, ban, ngành), ông Nguyễn Thái Hòa, Chánh Thanh tra Sở Du lịch: Cụm trưởng và Cụm thi đua III (gồm Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh), ông Nguyễn Phong Hải, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1: Cụm trưởng tổ chức phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021 với các nội dung: 

Đ/c Nguyễn Hồng Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát động phong trào thi đua

 

1. Tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra diện rộng do Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh, Thủ trưởng các cấp giao; kết thúc, ban hành kết luận thanh tra trên 90% các cuộc thanh tra đã được triển khai; tập trung đôn đốc kết luận thanh tra, phấn đấu đạt tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản vi phạm trên 80%.

2. Tham mưu cho Chủ tịch UBND, Thủ trưởng hành chính cùng cấp giải quyết đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc mới phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên 80%; hạn chế thấp nhất các đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, khiếu nại đông người, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” tại địa phương, đơn vị. Thực hiện nghiêm việc cập nhật tiếp công dân, các vụ việc xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại vào phần mềm Hệ thống tiếp công dân & giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của tỉnh.

3. Triển khai thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tốt; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng ở các cấp, các ngành.

4. Xây dựng tổ chức, lực lượng Thanh tra trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. 100% cán bộ, công chức, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có cán bộ, công chức, nhân viên vi phạm kỷ luật bị xử lý từ hình thức khiển trách trở lên.

5. Thực hiện đúng thời gian và bảo đảm chất lượng các báo cáo định kỳ hàng  quý, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm và các báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề; thực hiện tốt chế độ thỉnh thị ý kiến về nghiệp vụ với Thanh tra cấp trên, gửi lên Thanh tra cấp trên đầy đủ các quyết định, kết luận thanh tra.

6. Tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, 76 năm ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2021); tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động đóng góp xây dựng Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam,….

Trên cơ sở nội dung giao ước thi đua năm 2021, Thanh tra các Cụm thi đua I, II, III ký cam kết quyết tâm tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra./.

                                                                                  Hiếu Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.091.462
Truy cập hiện tại 168 khách