Tìm kiếm tin tức
Ngày họp thứ nhất HĐND tỉnh: Thông qua 04 Nghị quyết và kiện toàn nhân sự Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày cập nhật 08/12/2017

Trong chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh đã hoàn thành các công việc và nội dung đề ra trong ngày 7/12. Trong đó, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua 04 Nghị quyết và kiện toàn nhân sự Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Theo đó, HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

 Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ năm 2017; kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND tỉnh. Các báo cáo của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân về công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tờ trình của UBND tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các cơ quan liên quan; Định mức hỗ trợ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm bưu điện văn hóa xã; Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tờ trình  của UBND tỉnh đề nghị bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế; Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Thành lập, chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt tổng số lượng người làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2018.

Các Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết 

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua 4 Nghị quyết: Định mức hỗ trợ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm bưu điện văn hóa xã; Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực.

Cuối buổi chiều của ngày họp, HĐND tỉnh đã tiến hành kiện toàn nhân sự Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Sở Du lịch và Ban dân tộc tỉnh. Theo đó, với 100% số phiếu của Đại biểu HĐND có mặt, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Sửu, nguyên Trưởng ban dân tộc tỉnh đã chuyển nhiệm vụ công tác khác; Nghị quyết phê chuẩn ông Lê Hữu Minh, Quyền Giám đốc sở Du lịch và ông Hồ Xuân Trăng, Trưởng ban dân tộc tỉnh là thành viên Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.538.774
Truy cập hiện tại 34 khách