Tìm kiếm tin tức
Công bố Quyết định thanh tra tại Hội Nông dân tỉnh
Ngày cập nhật 02/03/2018
Ngày 02/3/2018, tại trụ sở Hội Nông dân tỉnh, Đoàn thanh tra đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 161/QĐ-TTr ngày 23/02/2018 về thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn khác tại Hội Nông dân tỉnh và đơn vị trực thuộc
 
Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, ông Hoàng Trọng Thư - Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra và Đoàn thanh tra. Về phía Hội Nông dân tỉnh có bà Phạm Thị Minh Huệ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân; các Phó Chủ tịch, Kế toán trưởng, đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc, các phòng, ban có liên quan đến nội dung thanh tra.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Ánh, Phó Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra - Trưởng đoàn đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra./.
 
         NGUYỄN XUÂN ÁNH
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.574.895
Truy cập hiện tại 33 khách