Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn lập, gửi danh sách và Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra” Việt Nam
Ngày cập nhật 01/08/2018
Nhằm thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017 của Thanh tra Chính phủ quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”,  Ngày 31/7/2018, Thanh tra tỉnh đã có 02 Công văn 700/TTr-VP và 701/TTr-VP hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2018, theo đó:
 
 
1. Đối với cán bộ lãnh đạo ngoài ngành Thanh tra
a. Về đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương như sau:
- Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Ngành Thanh tra Việt Nam. Có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ 05 năm trở lên và có ít nhất 04 năm phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra.
-  Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh; Giám đốc, Phó giám đốc Sở và tương đương; Bí thư, Phó bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy Huế; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Huế có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Thanh tra Việt Nam. Có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ 10 năm trở lên và có ít nhất 08 năm phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra.
b. Về Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương, gồm:  Công văn đề nghị tặng Kỷ niệm chương;  Danh sách trích ngang đề nghị tặng Kỷ niệm chương (Mẫu số 1 kèm theo); Báo cáo tóm tắt về thành tích của cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam (01-02 trang A4).
2. Đối với cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra
a. Về đối tượng  và tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương như sau:
- Đối tượng: là Công chức, viên chức, người lao động công tác tại Thanh tra tỉnh, Thanh tra các Sở, ngành cấp tỉnh.  Công chức, viên chức, người lao động công tác tại Thanh tra cấp huyện.
- Tiêu chuẩn: Có tổng thời gian công tác trong các cơ quan Thanh tra Nhà nước từ 10 năm trở lên tính đến ngày 23/11 của năm đề nghị xét tặng.
- Những trường hợp đang công tác trong cơ quan Thanh tra Nhà nước được ưu tiên xét tặng Kỷ niệm chương khi có một trong các điều kiện sau và chỉ tính thành tích cao nhất:  Cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được xét tặng ngay sau khi có quyết định khen thưởng; Cá nhân được tặng Huân chương Lao động các loại, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được đề nghị xét tặng sớm hơn 02 năm; Cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh được đề nghị xét tặng sớm hơn 01 năm; Cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ hoặc được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được đề nghị xét tặng sớm hơn 06 tháng.
b. Về Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương, gồm:  Công văn đề nghị tặng Kỷ niệm chương;  Danh sách trích ngang đề nghị tặng Kỷ niệm chương (Mẫu số 1 kèm theo); Bản tóm tắt quá trình công tác (Mẫu số 2 kèm theo); Bản sao các quyết định khen thưởng và hồ sơ liên quan có xác nhận của cơ quan quản lý (nếu có) đối với các trường hợp được ưu tiên xét tặng.
Thời gian gửi danh sách về Thanh tra tỉnh trước ngày 20/8/2018./.      
                                 
Gửi kèm theo: Nội dung Công văn và Biểu mẫu 01, 02                                       
 
 
 
                                                                                              Hiếu Sơn
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.538.845
Truy cập hiện tại 45 khách