Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Chủ đề: Từ khóa: Gửi ý kiến
STTNội dung hỏi
1Thẩm quyền ra quyết định thanh tra chuyên ngành và phân công Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra độc lậpđược quy định như thế nào?Xem trả lời
2Kết luận thanh tra hành chính được quy định như thế nào?Xem trả lời
3Báo cáo kết quả thanh tra hành chính được quy định như thế nào?Xem trả lời
4Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra hành chính được quy định như thế nào?Xem trả lời
5Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra hành chính được quy định như thế nào?Xem trả lời
6Hồ sơ thanh tra được quy định như thế nào?Xem trả lời
7Đối tượng thanh tra có quyền, nghĩa vụ gì?Xem trả lời
8Thời hạn thanh tra, thời hạn gửi quyết định thanh tra, thời hạn công bố quyết định thanh tra, báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra chuyên ngành được quy định như thế nào?Xem trả lời
9Tổ chức Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào?Xem trả lời
10Thời hạn thanh tra hành chính được quy định như thế nào?Xem trả lời
11Pháp luật quy định về chức năng giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác giải quyết tố cáo như thế nào?Xem trả lời
12Trách nhiệm phối hợp trong công tác giải quyết tố cáo được pháp luật quy định như thế nào ?Xem trả lời
13Xin hỏi trách nhiệm của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác giải quyết tố cáo được pháp luật quy định như thế nào?Xem trả lời
14Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo được thực hiện dưới những hình thức nào và phải bảo đảm những quy định gì?Xem trả lời
15Các hành vi nào là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Tố cáo?Xem trả lời
Số dòng trên trang: 
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.437.380
Truy cập hiện tại 61 khách