Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp nhận ý kiến
Chủ đề: Từ khóa: Gửi ý kiến
STTNội dung hỏi
1trong quy định pháp luật hiện hành về quy trình tiến hành thanh tra thì tại sao xây dựng kế hoạch thanh tra phải được người ra quyết định thanh tra phê duyệt, giải thích?Xem trả lời
2Luật thanh tra quy định Chánh Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
3Chánh Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
4Khi đã có kế hoạch thanh tra của tỉnh được phê duyệt thì Chánh thanh tra tỉnh là người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn Thanh tra theo kế hoạch đúng không?Xem trả lời
5Thẩm quyền ra quyết định thanh tra hành chính đột xuất được quy định như thế nào?Xem trả lời
6Các hành vi nào bị nghiêm cấm theo Luật Phòng, chống tham nhũng?Xem trả lời
7Luật Phòng, chống tham nhũng quy định các hành vi nào là hành vi tham nhũng?Xem trả lời
8Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũngXem trả lời
9Công dân có quyền và nghĩa vụ gì trong phòng, chống tham nhũng?Xem trả lời
10Đề nghị cho biết khi thanh tra việc công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cần xem xét những nội dung gì?Xem trả lời
11Kết luận thanh tra phải có những nội dung gì? Ai là người có thẩm quyền ban hành kết luận thanh tra?Xem trả lời
12Việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện như thế nào?Xem trả lời
13Xin cho biết quy định của pháp luật về việc xử lý đối với đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra mà không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác, người không chấp hành kết luận thanh tra?Xem trả lời
14Việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện như thế nào?Xem trả lời
15Pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra?Xem trả lời
Số dòng trên trang: 
Trang:[1]2345678910>>>

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.457.928
Truy cập hiện tại 21 khách