Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Chủ đề: Từ khóa: Gửi ý kiến
STTNội dung hỏi
1Đề nghị cho biết Thanh tra bộ có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
2Luật thanh tra quy định Tổng Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
3Đề nghị cho biết pháp luật quy định về thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng như thế nào?Xem trả lời
4Luật thanh tra quy định về nguyên tắc hoạt động thanh tra như thế nào?Xem trả lời
5Tôi thấy trong thực tiễn hoạt động thanh tra, có xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến nguyên tắc hoạt động thanh tra. Xin hỏi, Luật thanh tra quy định như thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm?Xem trả lời
6Đề nghị cho biết hệ thống cơ quan thực hiện chứng năng thanh tra theo quy định của Luật thanh tra năm 2010?Xem trả lời
7Thời gian vừa qua, qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi thấy cơ quan thanh tra các cấp tổ chức nhiều hoạt động thanh tra các cơ quan, tổ chức, qua đó phát hiện và xử lý nhiều sai phạm. Tôi xin hỏi, mục đích của hoạt động thanh tra là gì? Chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?Xem trả lời
8Tôi được biết, công dân có quyền tố giác hoặc phản ánh hành vi lãng phí cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hoặc thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận. Vậy, xin hỏi người tố giác, phản ánh thông tin lãng phí có các quyền và nghĩa vụ như thế nào?Xem trả lời
9Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải thực hiện việc công khai đối với các lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước vào thời điểm nào?Xem trả lời
10Xin hỏi, cơ quan, tổ chức thực hiện công khai các lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước bằng hình thức nào?Xem trả lời
11Căn cứ ra quyết định thanh tra được quy định như thế nào?Xem trả lời
12Kết luận nội dung tố cáo được quy định như thế nào?Xem trả lời
13Việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo được thực hiện như thế nào?Xem trả lời
14Chánh thanh tra các cấp và Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm gì trong việc giải quyết tố cáo?Xem trả lời
15Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra chuyên ngành được quy định như thế nào?Xem trả lời
Số dòng trên trang: 
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.549.995
Truy cập hiện tại 30 khách