Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Chủ đề: Từ khóa: Gửi ý kiến
STTNội dung hỏi
1Trách nhiệm của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát khi nhận được tố cáo hoặc hồ sơ vụ việc tố cáo có dấu hiệu tội phạm?Xem trả lời
2Trong các trường hợp nào thì được tố cáo tiếp, việc giải quyết vụ việc tố cáo tiếp được quy định như thế nào?Xem trả lời
3Pháp luật quy định về chức năng giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác giải quyết tố cáo như thế nào?Xem trả lời
4Trách nhiệm phối hợp trong công tác giải quyết tố cáo được pháp luật quy định như thế nào ?Xem trả lời
5Xin hỏi trách nhiệm của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác giải quyết tố cáo được pháp luật quy định như thế nào?Xem trả lời
6Việc xác minh nội dung tố cáo được thực hiện như thế nào?Xem trả lời
7Chánh thanh tra các cấp và Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm gì trong việc giải quyết tố cáo?Xem trả lời
8Kết luận nội dung tố cáo được quy định như thế nào?Xem trả lời
9Việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo được thực hiện như thế nào?Xem trả lời
10Quy định về việc gửi kết luận nội dung tố cáo?Xem trả lời
11Luật Tố cáo quy định nghiêm cấm những hành vi nào?Xem trả lời
12Nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được quy định như thế nào?Xem trả lời
13Người giải quyết tố cáo có quyền và nghĩa vụ gì?Xem trả lời
14Người tố cáo có quyền và nghĩa vụ gì?Xem trả lời
15Người bị tố cáo có quyền và nghĩa vụ gì?Xem trả lời
Số dòng trên trang: 
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.408.131
Truy cập hiện tại 46 khách