Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Chủ đề: Từ khóa: Gửi ý kiến
STTNội dung hỏi
1Pháp luật quy định về chức năng giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác giải quyết tố cáo như thế nào?Xem trả lời
2Trách nhiệm phối hợp trong công tác giải quyết tố cáo được pháp luật quy định như thế nào ?Xem trả lời
3Xin hỏi trách nhiệm của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác giải quyết tố cáo được pháp luật quy định như thế nào?Xem trả lời
4Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo được thực hiện dưới những hình thức nào và phải bảo đảm những quy định gì?Xem trả lời
5Các hành vi nào là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Tố cáo?Xem trả lời
6Trách nhiệm của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát khi nhận được tố cáo hoặc hồ sơ vụ việc tố cáo có dấu hiệu tội phạm?Xem trả lời
7Trong các trường hợp nào thì được tố cáo tiếp, việc giải quyết vụ việc tố cáo tiếp được quy định như thế nào?Xem trả lời
8Pháp luật quy định về chức năng giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác giải quyết tố cáo như thế nào?Xem trả lời
9Trách nhiệm phối hợp trong công tác giải quyết tố cáo được pháp luật quy định như thế nào ?Xem trả lời
10Xin hỏi trách nhiệm của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác giải quyết tố cáo được pháp luật quy định như thế nào?Xem trả lời
11Việc xác minh nội dung tố cáo được thực hiện như thế nào?Xem trả lời
12Chánh thanh tra các cấp và Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm gì trong việc giải quyết tố cáo?Xem trả lời
13Kết luận nội dung tố cáo được quy định như thế nào?Xem trả lời
14Việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo được thực hiện như thế nào?Xem trả lời
15Quy định về việc gửi kết luận nội dung tố cáo?Xem trả lời
Số dòng trên trang: 
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.422.469
Truy cập hiện tại 44 khách