Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Chủ đề: Từ khóa: Gửi ý kiến
STTNội dung hỏi
1Đề nghị cho biết khi thanh tra việc công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cần xem xét những nội dung gì?Xem trả lời
2Kết luận thanh tra phải có những nội dung gì? Ai là người có thẩm quyền ban hành kết luận thanh tra?Xem trả lời
3Việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện như thế nào?Xem trả lời
4Xin cho biết quy định của pháp luật về việc xử lý đối với đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra mà không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác, người không chấp hành kết luận thanh tra?Xem trả lời
5Việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện như thế nào?Xem trả lời
6Pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra?Xem trả lời
7Đối tượng thanh tra có những quyền gì?Xem trả lời
8Theo quy định của pháp luật về thanh tra, việc công khai tài chính, tài sản trong cơ quan, đơn vị thanh tra gồm những nội dung gì?Xem trả lời
9Đề nghị cho biết trong quản lý tài chính, tài sản của ngành thanh tra, pháp luật quy định nghiêm cấm các hành vi nào?Xem trả lời
10Việc thực hiện quy định quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan thanh tra nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?Xem trả lời
11Chánh Thanh tra sở có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
12Xin được hỏi, Thanh tra sở có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
13Xin cho biết, Chánh Thanh tra bộ có quyền xử phạt vi phạm hành chính không? Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra bộ được pháp luật quy định như thế nào?Xem trả lời
14Theo quy định của pháp luật, Thanh tra bộ có thẩm quyền gì trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng?Xem trả lời
15Chánh Thanh tra sở có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
Số dòng trên trang: 
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.617.834
Truy cập hiện tại 40 khách