Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Chủ đề: Từ khóa: Gửi ý kiến
STTNội dung hỏi
1Theo quy định của pháp luật về thanh tra, việc công khai tài chính, tài sản trong cơ quan, đơn vị thanh tra gồm những nội dung gì?Xem trả lời
2Đề nghị cho biết trong quản lý tài chính, tài sản của ngành thanh tra, pháp luật quy định nghiêm cấm các hành vi nào?Xem trả lời
3Việc thực hiện quy định quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan thanh tra nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?Xem trả lời
4Chánh Thanh tra sở có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
5Xin được hỏi, Thanh tra sở có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
6Xin cho biết, Chánh Thanh tra bộ có quyền xử phạt vi phạm hành chính không? Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra bộ được pháp luật quy định như thế nào?Xem trả lời
7Theo quy định của pháp luật, Thanh tra bộ có thẩm quyền gì trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng?Xem trả lời
8Chánh Thanh tra sở có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
9Xin cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện trong hoạt động thanh tra?Xem trả lời
10Chánh Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
11Thanh tra tỉnh tôi định kỳ hoặc đột xuất vẫn thực hiện hoạt động thanh tra tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. Đề nghị cho biết, pháp luật quy định Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
12Đề nghị cho biết, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền gì trong thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng?Xem trả lời
13Luật thanh tra quy định Chánh Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
14Đề nghị cho biết Thanh tra bộ có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
15Luật thanh tra quy định Tổng Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
Số dòng trên trang: 
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.603.157
Truy cập hiện tại 9 khách