Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Chủ đề: Từ khóa: Gửi ý kiến
STTNội dung hỏi
1Các hành vi nào bị nghiêm cấm theo Luật Phòng, chống tham nhũng?Xem trả lời
2Luật Phòng, chống tham nhũng quy định các hành vi nào là hành vi tham nhũng?Xem trả lời
3Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũngXem trả lời
4Công dân có quyền và nghĩa vụ gì trong phòng, chống tham nhũng?Xem trả lời
5Đề nghị cho biết khi thanh tra việc công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cần xem xét những nội dung gì?Xem trả lời
6Kết luận thanh tra phải có những nội dung gì? Ai là người có thẩm quyền ban hành kết luận thanh tra?Xem trả lời
7Việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện như thế nào?Xem trả lời
8Xin cho biết quy định của pháp luật về việc xử lý đối với đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra mà không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác, người không chấp hành kết luận thanh tra?Xem trả lời
9Việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện như thế nào?Xem trả lời
10Pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra?Xem trả lời
11Đối tượng thanh tra có những quyền gì?Xem trả lời
12Theo quy định của pháp luật về thanh tra, việc công khai tài chính, tài sản trong cơ quan, đơn vị thanh tra gồm những nội dung gì?Xem trả lời
13Đề nghị cho biết trong quản lý tài chính, tài sản của ngành thanh tra, pháp luật quy định nghiêm cấm các hành vi nào?Xem trả lời
14Việc thực hiện quy định quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan thanh tra nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?Xem trả lời
15Chánh Thanh tra sở có nhiệm vụ, quyền hạn gì?Xem trả lời
Số dòng trên trang: 
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.726.355
Truy cập hiện tại 665 khách