Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Chủ đề: Từ khóa: Gửi ý kiến
STTNội dung hỏi
1Khi công dân phát hiện hành vi lãng phí và phản ánh về cơ quan, tổ chức nơi có hành vi lãng phí xảy ra thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải xử lý thông tin do công dân phản ánh như thế nào?Xem trả lời
2Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải thực hiện việc công khai đối với các lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước vào thời điểm nào?Xem trả lời
3Xin hỏi, cơ quan, tổ chức thực hiện công khai các lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước bằng hình thức nào?Xem trả lời
4Đề nghị cho biết pháp luật quy định những lĩnh vực nào phải công khai để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí?Xem trả lời
5Theo Luật Thanh tra 2010, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm gì?Xem trả lời
6Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước được quy định như thế nào?Xem trả lời
7Trách nhiệm phối hợp trong công tác giải quyết tố cáo được pháp luật quy định như thế nào ?Xem trả lời
8Pháp luật quy định về chức năng giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác giải quyết tố cáo như thế nào?Xem trả lời
9Xin hỏi trách nhiệm của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác giải quyết tố cáo được pháp luật quy định như thế nào?Xem trả lời
10Thẩm quyền ra quyết định thanh tra chuyên ngành và phân công Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra độc lậpđược quy định như thế nào?Xem trả lời
11Kết luận thanh tra hành chính được quy định như thế nào?Xem trả lời
12Báo cáo kết quả thanh tra hành chính được quy định như thế nào?Xem trả lời
13Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra hành chính được quy định như thế nào?Xem trả lời
14Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra hành chính được quy định như thế nào?Xem trả lời
15Hồ sơ thanh tra được quy định như thế nào?Xem trả lời
Số dòng trên trang: 
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.470.954
Truy cập hiện tại 31 khách