Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Luật thanh tra quy định về nguyên tắc hoạt động thanh tra như thế nào?
Người gửi: Phan Văn - SV (Ngày gửi: 28/08/2018)
Đáp:

Trả lời:

Điều 7 Luật thanh tra quy định về nguyên tắc hoạt động thanh tra như sau:

1. Tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.

2. Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.601.255
Truy cập hiện tại 47 khách