Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Việc thực hiện quy định quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan thanh tra nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?
Người gửi: Phan Van A - (Ngày gửi: 29/07/2019)
Đáp:

Trả lời:

Theo Điều 25 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP, các đơn vị, tổ chức, đoàn, tổ công tác trong cơ quan thanh tra nhà nước phải thực hiện đúng, đủ, kịp thời các quy định quản lý tài chính, tài sản sau:

1. Chế độ, tiêu chuẩn, định mức do Nhà nước quy định.

2. Quy chế quản lý tài chính, tài sản của cơ quan, đơn vị.

3. Chế độ kế toán, thống kê, thanh tra, kiểm toán.

4. Chế độ công khai tài chính.

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.727.465
Truy cập hiện tại 145 khách