Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật >> Phổ biến Luật Thanh tra, Luật PCTN
Nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã được nêu tại Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; Ngày 04/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1794/UBND-TĐTK về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.    
Để chấn chỉnh kỷ cương hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, ngày 12/5/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thanh tra tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn Quyết định tại văn bản đính kèm:
Ngày 16/10/2014, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-TTCP Quy định về Tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và Trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra thay thế Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/3/2010 của Thanh tra Chính phủ quy định Trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Cổng Thông tin Điện tử Thanh tra Chính phủ trân trọng giới thiệu nội dung cơ bản của Thông tư này.    Toàn văn Nội dung có tại văn bản đính kèm:
Ngày 27/3/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP quy định về thực hiện kết luận thanh tra. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/5/2015. Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ trân trọng giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định này.
(ThanhtraVietnam) - Tham nhũng là loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm bởi tính chất và hậu quả do nó gây ra, vì vậy công tác đấu tranh chống tham nhũng được coi là nhiệm vụ trọng tâm của hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam
"Người tham gia phòng chống tham nhũng đôi khi cũng phải chịu ảnh hưởng, thiệt thòi. Hiện, tâm lý một số phóng viên có phần lo ngại. Tôi cho rằng, nhà báo cần phải bản lĩnh", Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền trao đổi bên lề cuộc đối thoại phòng chống tham nhũng, ngày 28/11.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 467 khách