Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật >> Dự thảo VBQPPL xin ý kiến
Ngày 07/11/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 2793/TTCP-KHTCTH về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra​. Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:
Ngày 29/8/2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 732/TTr-VP lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.
  Ngày 07 tháng 6 năm 2017 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 471/TTr-P2 lấy ý kiến về Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.  
Ngày 22 tháng 5 năm 2017 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 401/TTr-P1 đề nghị góp ý văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường và Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 84 khách