Tìm kiếm tin tức
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Để tăng cường hiệu quả thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính, tránh những tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, ngày 15/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5829 /UBND-TTr về việc thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
Ngày 8/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 12/CT-TTg).
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019 như: hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước …
Trong tháng 07/2019, nhiều chính sách mới như: điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa... bắt đầu có hiệu lực.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Công văn 4246 /UBND-DL, ngày 29 tháng 6 năm 2019 hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt.     Bên cạnh việc kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo các quy định đã được ban hành, hướng dẫn   
Trong tháng 03/2019, những chính sách mới có hiệu lực như: Nghị định 15/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; Quyết định 01/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030; Thông tư 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định hồ sơ bệnh án điện tử...
Trong tháng 02/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu là: Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội...
Trong tháng 01/2019, nhiều văn bản mới, nổi bật sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động...
Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu... là một trong những chính sách có hiệu lực từ tháng 12 năm 2018.
Nhiều chính sách mới như: quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 11/2018.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.617.985
Truy cập hiện tại 44 khách