Tìm kiếm tin tức
Tuyên truyền pháp luật
Ngày 07/11/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 2793/TTCP-KHTCTH về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra​. Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:
Ngày 29/8/2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 732/TTr-VP lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.
  Ngày 07 tháng 6 năm 2017 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 471/TTr-P2 lấy ý kiến về Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.  
Trong tháng 06/2017, nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực, cụ thể như: Luật Trẻ em của Quốc hội, số 102/2016/QH13; Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định 44/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ…
Ngày 22 tháng 5 năm 2017 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 401/TTr-P1 đề nghị góp ý văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường và Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.
Trong tháng 3/2017, nhiều văn bản mới, có nội dung đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực. Cụ thể như: Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc kinh doanh casino; Nghị định 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế; Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy…
Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2016.        
  Thực hiện Công văn số 800/TTCP-PC ngày 21/4/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn tổng kết Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” và Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh về tổng kết thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” (Đề án 1.1133).  
Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND, ngày 15 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016; Ngày 05 tháng 9 năm 2016, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-TTr về tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 tại cơ quan với các nội dung cụ thể sau:           
Từ 01/07/2016, nhiều Luật mới sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13; Luật An toàn, vệ sinh lao động của Quốc hội, số 84/2015/QH13; Bộ luật Tố tụng dân sự của Quốc hội, số 92/2015/QH13; Bộ luật Hình sự của Quốc hội, số 100/2015/QH13; Bộ luật Tố tụng hình sự của Quốc hội, số 101/2015/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 106/2016/QH13…
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.577.018
Truy cập hiện tại 20 khách