Tìm kiếm tin tức
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Ngày 09/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 với các nội dung sau:    
Để triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2020; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, ngày 10/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND về việc công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020    
Sáng ngày 5/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân" và tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị.
Để tăng cường hiệu quả thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính, tránh những tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, ngày 15/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5829 /UBND-TTr về việc thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
Ngày 8/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 12/CT-TTg).
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019 như: hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước …
Trong tháng 07/2019, nhiều chính sách mới như: điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa... bắt đầu có hiệu lực.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Công văn 4246 /UBND-DL, ngày 29 tháng 6 năm 2019 hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt.     Bên cạnh việc kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo các quy định đã được ban hành, hướng dẫn   
Trong tháng 03/2019, những chính sách mới có hiệu lực như: Nghị định 15/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; Quyết định 01/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030; Thông tư 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định hồ sơ bệnh án điện tử...
Trong tháng 02/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu là: Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.700.291
Truy cập hiện tại 10 khách