Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Ngày cập nhật 13/12/2019

Để triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2020; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, ngày 10/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND về việc công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

 

 

Kế hoạch được triển khai với 03 nội dung chính; trong đó, nội dung tổ chức pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ được giao thực hiện gồm các nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Về công tác xây dựng pháp luật.

b) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

c) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

d) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

đ) Công tác trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

e) Công tác bồi thường Nhà nước.

g) Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

h) Công tác theo dõi thi hành thi hành pháp luật.

i) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

k) Công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

l) Tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần tháo gỡ những khó khăn, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý.

m) Công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ pháp chế.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.080.024
Truy cập hiện tại 90 khách