Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẢN TIN VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
Ngày cập nhật 03/06/2021

Thanh tra Chính phủ công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020.

 

 

Ngày 26/5/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 289/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020, trong đó lĩnh vực phòng, chống tham nhũng có 13 văn bản 

(Kèm theo Quyết định số 289/QĐ-TTCP ngày 26/5/2021 của Thanh tra Chính phủ)

Phan Thị Lê Hằng

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 75 khách