Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công khai, minh bạch theo quy định >> Báo cáo hoạt động cơ quan
Về công tác thanh tra Đang thực hiện 06 cuộc thanh tra (gồm 02 cuộc đang dự thảo Kết luận thanh tra; 01 cuộc đang tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra và 03 cuộc đang tiến hành thanh tra theo kế hoạch). Ngoài ra, theo uỷ quyền đã tiến hành công bố 14 Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh.  
Về công tác thanh tra Đã công bố Quyết định thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện đang thực hiện 06 cuộc thanh tra (gồm: 02 cuộc đang dự thảo Kết luận thanh tra và 04 cuộc đang tiến hành thanh tra theo kế hoạch). Ngoài ra, hiện đang thực hiện các thủ tục để triển khai nội dung thanh tra công vụ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Một cửa cấp xã.  
Về công tác thanh tra, kiểm tra Đã công bố Kết luận thanh tra 01 cuộc (thanh tra việc thực hiện pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và một số đơn vị trực thuộc) và theo ủy quyền đã tiến hành công bố 08 Kết luận thanh tra tại 08 đơn vị của Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh. Hiện số cuộc thanh tra đang thực hiện là 04 cuộc (trong đó: 02 cuộc đang dự thảo Kết luận thanh tra; 02 cuộc đang tiến hành thanh tra theo kế hoạch). Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, đã ban hành thủ tục pháp lý để triển khai Cuộc thanh tra việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Về công tác thanh tra, kiểm tra Đã công bố Kết luận thanh tra 01 cuộc và công bố Quyết định thanh tra 01 cuộc. Hiện số cuộc thanh tra đang thực hiện là 05 cuộc (trong đó: 03 cuộc đang dự thảo Kết luận thanh tra; 02 cuộc đang tiến hành thanh tra theo kế hoạch). Ngoài ra, đã tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để thực hiện 02 cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023.  
Về công tác thanh tra, kiểm tra Trong kỳ, Thanh tra tỉnh đã công bố Kết luận thanh tra 03 cuộc và tiếp tục thực hiện 04 cuộc thanh tra năm trước chuyển sang (trong đó: 03 cuộc đang dự thảo Kết luận thanh tra và 01 cuộc đã tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra).  
Về công tác thanh tra, kiểm tra Trong kỳ, Thanh tra tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện 07 cuộc thanh tra năm trước chuyển sang, trong đó: 04 cuộc đang dự thảo Kết luận thanh tra; 02 cuộc đang tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra và 01 cuộc đang tiến hành thanh tra theo kế hoạch.  
Về công tác thanh tra, kiểm tra Trong kỳ, Thanh tra tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện 07 cuộc thanh tra năm trước chuyển sang, trong đó: 02 cuộc đang dự thảo Kết luận thanh tra; 02 cuộc đang tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra và 03 cuộc đang tiến hành thanh tra theo kế hoạch). Ngoài ra, đã tiến hành khảo sát, lập kế hoạch chuẩn bị triển khai 01 cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023.  
Về công tác thanh tra, kiểm tra Trong kỳ, Thanh tra tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện 07 cuộc thanh tra, trong đó: 02 cuộc đang dự thảo Kết luận thanh tra; 01 cuộc đang tiến hành tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra; 01 cuộc đang tiến hành xác minh tại các đơn vị; 03 cuộc đang tiến hành thanh tra theo kế hoạch).  
Về công tác thanh tra, kiểm tra Thanh tra tỉnh đã công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế.  
Về công tác thanh tra, kiểm tra Thanh tra tỉnh đã công bố 02 Kết luận thanh tra (Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa; Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh).  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 456 khách