Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh triển khai Quyết định thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới
Ngày cập nhật 14/06/2017
Ngày 14/6/2017, tại Văn phòng Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lương Bảo Toàn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn Thanh tra liên ngành đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 về thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguồn gốc chuyển giao từ các Ban quản lý khu bảo tồn, các Ban quản lý rừng phòng hộ, các Công ty TNHHNN MTV lâm nghiệp tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới. 
 
 
Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra, về phía lãnh đạo Thanh tra tỉnh, có ông Lương Bảo Toàn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Đoàn thanh tra liên ngành cùng các thành viên Đoàn thanh tra liên ngành. 
Về phía đơn vị được thanh tra có ông Văn Thân - Giám đốc, ông Trần Văn Thiết - Phó Giám đốc và lãnh đạo các phòng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới. 
Tại buổi công bố, ông Lương Bảo Toàn, Trưởng Đoàn thanh tra liên ngành đã công bố toàn văn nội dung Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguồn gốc chuyển giao từ các Ban quản lý khu bảo tồn, các Ban quản lý rừng phòng hộ, các Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp; đồng thời nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất một số nội dung và thời gian tiến hành thanh tra tại đơn vị./.
Trần Quốc
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.484.960
Truy cập hiện tại 12 khách