Tìm kiếm tin tức
Kinh tế - xã hội toàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2018 chuyển biến tích cực
Ngày cập nhật 05/10/2018

Kinh tế-xã hội trên toàn tỉnh 9 tháng năm 2018 có chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh, ANCT-TTATXH ổn định và giữ vững. Trong đó, các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển đề ra đã thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, dự ước tăng trưởng kinh tế năm 2018 sẽ đạt mục tiêu và chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra. Đây là những đánh giá của UBND tỉnh tại buổi họp thường kỳ vào chiều ngày 04/10,.

Thu ngân sách ước đạt 5.476,1 tỷ đồng

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn 9 tháng 2018 ước đạt 14.400 tỷ đồng, bằng 72% KH năm, tăng 6,43% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách ước 9 tháng đầu năm 2018 đạt 5.476,1 tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm, tăng 8,5%; tổng chi ngân sách ước đạt 6.174 tỷ đồng, bằng 61,89% dự toán (trong đó chi đầu tư phát triển 1.269 tỷ đồng, bằng 42,42% dự toán). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm ước đạt trên 28 nghìn tỷ đồng, tăng 10,31% so với cùng kỳ (trong đó, kinh doanh bán lẻ hàng hóa ước đạt trên 22 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,54% tổng số, tăng 10,66% so với cùng kỳ năm trước).

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt 667,8 triệu USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 72,6% kế hoạch năm. Nhóm hàng xuất khẩu chủ lực gồm có: Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 580 triệu USD, tăng 8,5% và chiếm tỷ trọng 86,85%; nhóm hàng nông, thuỷ sản ước đạt 50,02 triệu USD, tăng 12,77% và chiếm tỷ trọng 7,49%...

Nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế tăng cao so cùng kỳ, nhất là nguồn vốn của doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp thành lập mới. Trong 9 tháng năm 2018, có 492 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 10% so với cùng kỳ với tổng số vốn đăng ký là 3.602 tỷ đồng; có 137 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 82 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động...Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã thu hút được 25 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 40.600 tỷ đồng (trong đó, 18 dự án trong nước với tổng mức đầu tư 3.200 tỷ đồng và 07 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.640 triệu USD).

Đối với lĩnh vực Du lịch, trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng lượt khách đến tỉnh đạt 3,5 triệu lượt khách, tăng 25,82% so với cùng kỳ (trong đó, khách quốc tế 1.42 triệu lượt); tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1,582 triệu lượt khách, tăng 12,52%, trong đó lượt khách ngủ qua đêm 1,4 triệu lượt, tăng 12,14%. Về công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng đầu năm 2018 ước tăng 7,44% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,31%; cấp nước và thu gom rác thải tăng 2,37%; công nghiệp khai khoáng tăng 2,30%; sản xuất, phân phối điện, nước đá giảm 23,85%.

Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp tuy còn gặp khó khăn về thời tiết, song năng suất lúa bình quân 2 vụ ước đạt 61,1 tạ/ha, tăng 1,4 tạ/ha; sản lượng lúa ước đạt 334,5 nghìn tấn, tăng 2,1%. Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ; trong đó, đàn bò 34.910 con, tăng 3,1%, đàn gia cầm 2.832,3 nghìn con, tăng 6,2%.Tổng sản lượng gỗ rừng trồng khai thác ước đạt 449.416 m3, tăng 5,6%; diện tích trồng rừng tập trung 9 tháng đạt 2.835 ha, tăng 10,1%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác ước đạt 43.570 tấn, tăng 5,97%; trong đó khai thác biển 28.262 tấn, tăng 6,0%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao của địa phương, khu vực, cả nước và quốc tế diễn ra sôi động trên địa bàn tỉnh. Giáo dục - đào tạo, Y tế - chăm sóc sức khỏe được quan tâm thường xuyên. Việc làm và an sinh xã hội được quan tâm, dự ước 9 tháng đầu năm 2018 giải quyết việc làm cho 14 nghìn lao động, đạt 87,5% KH năm.

Toàn cảnh buổi họp thường kỳ 

Tăng cường và thực hiện hiệu quả các giải pháp

Tại buổi họp thường kỳ, sau khi thảo luận của các sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh đã thống nhất các nhiệm vụ và giải pháp trong những tháng còn lại của năm 2018.

Theo đó, từ nay đến cuối năm, cùng với tăng cường công tác quy hoạch, đô thị, quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành đưa vào hoạt động một số dự án trọng điểm và dự án tăng năng lực sản xuất, UBND tỉnh sẽ tập trung các giải pháp để khai thác tốt các nguồn thu và huy động thu, đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2018; rà soát, cơ cấu lại các khoản mục chi ngân sách và tập trung nguồn chi cho các mục tiêu đầu tư phát triển trọng yếu.

Cùng với đó, tập trung triển khai công tác GPMB đối với các dự án trọng điểm, nhất là dự án nâng cấp và mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài để dự án sớm được khởi công; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý bảo vệ rừng; thường xuyên kiểm tra các công trình hồ chứa, đập dâng, công trình phòng lũ, tăng khả năng tiêu, thoát lũ. Chủ động phòng chống thiên tai mưa bão; tăng cường phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch tễ, dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kết luận tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu, trong các tháng tiếp theo, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung triển khai những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch tăng trưởng kinh tế đã đề ra trong năm 2018. Trong đó, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất kinh doanh; thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp và CNTT; tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt chương trình MTQG giảm nghèo bền vững gắn với phong trào “Thừa Thiên Huế chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và các chính sách an sinh xã hội.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.601.298
Truy cập hiện tại 46 khách