Tìm kiếm tin tức
Thông tin thanh tra cơ sở
Ngày  30 tháng 11 năm 2018 tại Trụ sở Cơ quan Thanh tra huyện Phú Vang. Thanh tra huyện đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 23/QĐ-TTr ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Chánh thanh tra về thanh tra đột xuất tài chính ngân sách tại Trường Mầm non Phú Lương  
Thực hiện Kế hoạch số 3603/KH-UBND ngày 02/10/2018 của UBND thành phố Huế về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng và các quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 25/10/2018, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Long chủ trì hội nghị triển khai phổ biến, quán triệt Luật an ninh mạng và Luật Tố cáo năm 2018 tới toàn thể cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Phú Vang.        
Trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Nam Đông đã dần đi vào nề nếp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giải quyết nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, một số địa phương, đơn vị, cá nhân sử dụng đất và quản lý sử dụng đất vẫn còn yếu kém, sai phạm chưa có giải pháp xử lý triệt để, đặc biệt UBND một số xã, thị trấn chưa tích cực thực hiện rà soát đất công cộng để quản lý, sử dụng. Ngoài ra, việc kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất chưa được thường xuyên, việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật chưa kịp thời, triệt để đã ảnh hưởng đến công tác quản lý và gây bức xúc trong nhân dân.  
Thực hiện các quy định pháp luật về công khai Kết luận thanh tra. Ngày  16 tháng 10 năm 2018 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vinh Thái, Chánh thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công khai Kết luận thanh tra số 08/KL-TTr ngày 15 tháng 10 năm 2018 thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích tại xã Vinh Thái.  
Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2018, ngày 10 tháng 10 năm 2018, Thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 18/QĐ-TTr ngày 01 tháng 10 năm 2018 về thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách tại Trường Mầm non Phú Hải (xã Phú Hải) và Trường Trung học cơ sở An Bằng (xã Vinh An). 
Thực hiện các quy định pháp luật về công khai Kết luận thanh tra, ngày 08 tháng 10 năm 2018 tại Trụ sở thanh tra huyện; Chánh thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công khai Kết luận thanh tra số 07/KL-TTr ngày 02 tháng 10 năm 2018 thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Vinh Hà về công tác Phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hình thức công bố tại cuộc họp.  
Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Thành phố đã tiến hành Thanh tra theo đúng chương trình kế hoạch Thanh tra đã được Chủ tịch UBND thành phố Huế phê duyệt.  
Ngày 14 tháng 9 năm 2018 Thanh tra huyện đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện theo đúng quy định tại Điều 39 Luật thanh tra và Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Luật Thanh tra.        
Thực hiện các quy định pháp luật về công khai Kết luận thanh tra. Ngày 12 tháng 9 năm 2018 tại Trụ sở Thanh tra huyện; Chánh Thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công khai Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr ngày 10 tháng 9 năm 2018 thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Phú Hồ về công tác Phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hình thức công bố tại cuộc họp.   
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.571.761
Truy cập hiện tại 58 khách