Tìm kiếm tin tức
Thông tin thanh tra cơ sở
Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2020, ngày  24 tháng 6 năm 2020 tại Thanh tra huyện và Ủy ban nhân dân xã Vinh Xuân, Thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 06/QĐ-TTr ngày 15 tháng 6 năm 2020 về thanh tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Vinh Xuân, UBND xã Vinh Thanh.  
Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2020. Ngày  11 tháng 02 năm 2020 tại Thanh tra huyện, Thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công bố Quyết định  thanh tra số 01/QĐ-TTr ngày 04 tháng 02 năm 2020  về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách tại Trường Trung học cơ sở Vinh Thanh.    
Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2019, ngày  17 tháng 9 năm 2019, tại Văn phòng cơ quan Thanh tra huyện, Thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công bố Quyết định  thanh tra số 10/QĐ-TTr ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Chánh Thanh tra huyện về thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách tại Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện.  
Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, Thanh tra huyện Phú Vang đã tham mưu cho UBND huyện Phú Vang ban hành Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 05/8/2019 về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Đồng thời, Thanh tra huyện ban hành Quyết định số 09/QĐ-TTr ngày 05/8/2019 về thành lập bộ phận giúp việc cho Tổ công tác của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện để chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện Phú Vang.   
Sáng 29/08, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị phổ biến Luật tố cáo, phòng chống tham nhũng (PCTN) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 10 ngày 22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế - ông Trần Song; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, ban ngành, địa phương của Thành phố đã đến dự.        
Sáng ngày 03 tháng 9 năm 2019 Thanh tra huyện Nam Đông đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại UBND xã Thượng Long theo đúng quy định tại Điều 39 Luật thanh tra và Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Luật Thanh tra.      
  Sáng ngày 29 tháng 7 năm 2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nam Đông, UBND huyện đã khai mạc Hội nghị phổ biến các văn bản luật và trao đổi kinh nghiệm vệ công tác phòng, chống tham nhũng; các văn bản luật liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách và những vấn đề cơ bản về Luật đất đai 2013    
  Thực hiện các quy định pháp luật về công khai Kết luận thanh tra, ngày  19 tháng 7 năm 2019 tại cơ quanThanh tra huyện, Chánh thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 15 tháng 7 năm 2019 về thanh tra việc chấp hành pháp luật tài chính ngân sách tại Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện.      
Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2019. Ngày 12 tháng 7 năm 2019 tại Ủy ban nhân dân xã Phú Diên. Thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công bố Quyết định  số 07/QĐ-TTr ngày 05 tháng 7 năm 2019 về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã về việc quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại UBND xã Phú Diên.            
  Ngày 14 tháng 6 năm 2019 UBND huyện Nam Đông đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND để  triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018     
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.011.596
Truy cập hiện tại 12 khách