Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra huyện Phú Vang công bố kết luận thanh tra
Ngày cập nhật 30/07/2019
 
Thực hiện các quy định pháp luật về công khai Kết luận thanh tra, ngày  19 tháng 7 năm 2019 tại cơ quanThanh tra huyện, Chánh thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 15 tháng 7 năm 2019 về thanh tra việc chấp hành pháp luật tài chính ngân sách tại Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện.
 
 
 
Niên độ Thanh tra năm 2017. Thành phần tham dự gồm có Đoàn thanh tra; Trưởng, phó Phòng, các công chức có liên quan đến nội dung thanh tra của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện. Đồng thời, Chánh Thanh tra huyện đã chọn công khai Kết luận thanh tra theo hình thức niêm yết tại trụ sở phòng NN&PTNT huyện trong thời gian ít nhất là 15 ngày liên tục.
  
                                                           THANH TRA HUYỆN PHÚ VANG
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.146.033
Truy cập hiện tại 4.834 khách