Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thành phố Huế: Phổ biến Luật tố cáo, phòng chống tham nhũng, Chỉ thị số 10 ngày 22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 05/09/2019
Sáng 29/08, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị phổ biến Luật tố cáo, phòng chống tham nhũng (PCTN) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 10 ngày 22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế - ông Trần Song; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, ban ngành, địa phương của Thành phố đã đến dự. 
 
  
 
Theo đó, các đại biểu đã nghe hai Báo cáo viên là ông Đặng Sỹ - Phó Chánh thanh tra tỉnh và ông Lương Bảo Toàn - Phó Chánh thanh tra tỉnh phổ biến Luật tố cáo, phòng chống tham nhũng (PCTN) và các văn bản hướng dẫn thi hành, quán triệt mục đích, ý nghĩa và nội dung cơ bản của Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Trong đó, Chỉ thị này chỉ ra 5 nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên và 04 giải pháp quan trọng để chấn chỉnh, khắc phục. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện.
Ngoài ra, hội nghị còn nghe trình bày Kế hoạch số 173 của UBND tỉnh và Kế hoạch 3157 của UBND thành phố Huế về thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ.
Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban ngành, địa phương của Thành phố khi thực hiện Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ phải bảo đảm đồng bộ với việc triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 01/01/2019 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021 và Quyết định số 681 ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030; cũng như Kế hoạch số 173 của UBND tỉnh và Kế hoạch 3157 của UBND thành phố Huế về thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Chỉ thị. Nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách thì phải chịu trách nhiệm. Phải coi đấu tranh PCTN, trong đó có “tham nhũng vặt” làm một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài và lấy đó làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
                                                                                                       Thanh tra Thành phố Huế
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 453 khách