Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra Phú Vang thực hiện công bố Quyết định thanh tra tại 02 đơn vị
Ngày cập nhật 02/07/2020
Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2020, ngày  24 tháng 6 năm 2020 tại Thanh tra huyện và Ủy ban nhân dân xã Vinh Xuân, Thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 06/QĐ-TTr ngày 15 tháng 6 năm 2020 về thanh tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Vinh Xuân, UBND xã Vinh Thanh.
 
 Thời kỳ Thanh tra năm 2019, thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Thanh tra huyện; Đoàn thanh tra; Chủ tịch, Phó chủ tịch và các công chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân xã Vinh Xuân, Ủy ban nhân dân xã Vinh Thanh.
 
Công bố Quyết định tại UBND xã Vinh Xuân
 
Công bố Quyết định Thanh tra tại UBND xã Vinh Thanh
                                                     Thanh tra huyện Phú Vang
 
 
 
 
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 1.123 khách