Tìm kiếm tin tức
Thanh tra huyện Nam Đông công bố Kết luận thanh tra tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Ngày cập nhật 24/09/2018
Ngày 14 tháng 9 năm 2018 Thanh tra huyện đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện theo đúng quy định tại Điều 39 Luật thanh tra và Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Luật Thanh tra.
 
 
 
 
Tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra có Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra; Trưởng phòng, toàn thể CBCC phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cùng đại diện ban chấp hành công đoàn Kinh tế Hạ tầng – Ban đầu tư và đại diện các cơ quan đơn vị có liên quan.
 
Ông Lê Đăng Huề, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra
 
 
Tại buổi công bố kết luận thanh tra, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, Ông Lê Đăng Huề - Huyện ủy viên, Chánh thanh tra huyện, trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 07/KL-UBND ngày 10/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Nam Đông.
Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt từ đầu năm 2018.
 
                                                 Thanh tra huyện Nam Đông
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.851.022
Truy cập hiện tại 452 khách