Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
660 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
07/2024/TT-TTCP01/07/202415/08/2024xThông tư quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
06/2024/TT-TTCP01/07/202415/08/2024xThông tư quy định về việc lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo
07/2024/NQ-HÐND14/05/202424/05/2024xQuy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5/2024/TT-TTCP26/04/202415/06/2024xThông tư quy định về mẫu Thẻ Thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra
23/2024/TT-BTC12/04/202401/07/2024xsửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
04/2024/TT-TTCP08/04/202430/05/2024xThông tư số 04/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra
14/2024/QÐ-UBND29/03/202415/04/2024xBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế
03/2024/TT-TTCP25/03/202415/05/2024xThông tư số 03/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra
02/2024/TT-TTCP20/03/202415/05/2024xThông tư số 02/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
190/KH-TTr05/03/202405/03/2024xCông tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.134.692
Truy cập hiện tại 4.159 khách