Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
251 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
1796 /QÐ-UBND10/08/201710/08/2017Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh
91/2017/NÐ-CP31/07/201701/10/2017của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
88/2017/NÐ-CP27/07/201725/09/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
33/2017/QÐ-TTg25/07/201715/09/2017Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến
1135 /QÐ-UBND29/05/201729/05/2017Về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh Thừa Thiên Huế
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.422.469
Truy cập hiện tại 39 khách