Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
577 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
799/QÐ-TTr26/07/202226/07/2022xQuyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa
S? 27-CT/TU19/07/202219/07/2022xvề tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
616/BC-TTr15/06/202215/06/2022xCông tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
503/QÐ-TTr24/05/202224/05/2022xQuyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHHNN MTV Xổ số Kiến thiết TT Huế
438/QÐ-TTr06/05/202206/05/2022xQuyết định về việc thành lập Đoàn thanh tra tại Công ty TNHH NN MTV LN Tiền Phong
406/QÐ-TTr28/04/202228/04/2022xThanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế
386/QÐ-TTr25/04/202225/04/2022xVề việc công bố công khai dự toán ngân sáchnăm 2022 của Thanh tra tỉnh
385/QÐ-TTr25/04/202225/04/2022xQuyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Thanh tra tỉnh
438/QÐ-TTr08/04/202208/04/2022xQuyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Phong Điền
336/QÐ-TTr08/04/202208/04/2022xQuyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Phong Điền
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.457.912
Truy cập hiện tại 18 khách