Tìm kiếm tin tức
Công bố Quyết định kiểm toán ngân sách 2018
Ngày cập nhật 17/06/2019

Sáng ngày 14/06, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán ngân sách 2018. Tham dự Hội nghị có ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Văn Thường, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực II và đại diện lãnh đạo các Sở, đơn vị có liên quan.

Tại Hội nghị, ông Võ Tiến Thịnh, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực II, đã công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, mục tiêu kiểm toán là xác nhận tính đúng đắn, trung thực của o cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; kiến nghị Cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm và kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định.

Nội dung kiểm toán bao gồm việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước. Việc chấp hành pháp luật về thuế và pháp luật quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập trực thuộc tỉnh. Việc quản lý và sử dụng kinh phí; quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện và kết quả thực hiện mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 2020.

Phạm vi kiểm toán gồm: Ngân sách địa phương năm 2018; giai đoạn 2016 2018 đối với các bệnh viện công lập, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

Tại Hội nghị

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 821 khách