Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 02/3/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 113/TB-TTr về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra tỉnh cụ thể như sau:  
Ngày 10/01/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 28/TTr-VP về đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2020 và thực hiện quản lý đội ngũ công chức thanh tra gửi Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thanh tra các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.   
  Ngày 08/11/2019: Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 1043/TTra- VP  gửi Thanh tra các Sở, ban, ngành; Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế hướng dẫn kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam  
Ngày 4/11/2019 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 1029/TTr-VP gửi Thanh tra các Sở, ban, ngành;  Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế và các phòng thuộc Thanh tra tỉnh hướng dẫn tổng kết thi đua và bình xét khen thưởng năm 2019       
Thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017 của Thanh tra Chính phủ quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”, Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các Sở, ban, ngành, Thanh tra các huyện, thị xã và thành phố Huế:  
Thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017 của Thanh tra Chính phủ quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”, Thanh tra tỉnh đề nghị Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, Văn phòng các Sở, ban, ngành, Văn phòng Huyện ủy, Thị uỷ, Thành ủy và Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện:    
Thanh tra tỉnh nhận được Công văn số 370/TCBTT-ĐT ngày 10/6/2019 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020; Ngày 26/6/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 576/TTr-VP về đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong năm 2020gửi Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế;Thanh tra các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.    
Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 417/QĐ-TTCP về việc Phê duyệt danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2018.  
Ngày 06/6/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 471/TTr-VP về việc lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quyết định 105/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.
Căn cứ Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25/12/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch Thanh tra viên lên ngạch Thanh tra viên chính năm 2018, ngày 23 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số  1022 /QĐ-UBND  Về việc cử công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch Thanh tra viên lên ngạch Thanh tra viên chính năm 2018. Theo đó, có 22 Thanh tra viên đang công tác tại Thanh tra tỉnh và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế, Thanh tra các Sở, ngành được cử tham dự kỳ thi (có danh sách kèm theo).  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 842 khách