Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 14/3/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 235/TTr-PCTN về việc góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh.  
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 14/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, ngày 24/02/2023 Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch 170/KH-TTr để triển khai thực hiện như sau:  
Ngày 21/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND triển khai Đề án thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 – 2025 nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trên địa bàn tỉnh với mức tăng trưởng cao, gắn với thích ứng, linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt. Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) để nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân…
Để thuận lợi trong việc nắm tình hình ở các địa phương, đơn vị và kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý các vấn đề trên lĩnh vực thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, ngày 30/3/2022, Thanh tra tỉnh đã có Thông báo số 295/TB-TTr về việc phân công phụ trách lĩnh vực và theo dõi, phối hợp công tác với các địa phương, đơn vị.  
Ngày 26/8/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 821/QĐ-TT ban hành Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước của Thanh tra tỉnh, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký  
Ngày 08/6/2021 Thanh tra tỉnh đã có văn bản  số 758/TTr-VP gửi Thanh tra các Sở, ban, ngành về hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2021                                                       
Ngày 8/6/2021,Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 546/TTr-VP về nhập liệu vào phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham  nhũng của Thanh tra Chính phủ gửi Văn phòng UBND tỉnh, các Sở ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chánh Thanh tra các Sở, ban, ngành, Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế. Theo đó, nhằm thực hiện Công văn  số 892/TTCP-KHTH ngày 03/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về Báo cáo kết quả công tác Quý II và Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và Công văn số 882/TTCP-TTTT ngày 02/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về Hướng dẫn nhập liệu vào phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đề nghị một số nội dung sau:          
Ngày 14/4/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 313/TTr-VP về tham gia góp ý Dự thảo Quy định quy tắc ứng xử của công chức ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế gửi Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế, Thanh tra các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.                                        -      
Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Công văn số 2512 /UBND-TĐKT ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.    
Ngày 29/01/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Chương trình số 107/CTr-TTr về công tác trọng tâm của Thanh tra tỉnh năm 2021 với các nội dung cụ thể sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 472 khách