Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Đường dây nóng
Ngày 29/7/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 684/KH-TTr triển khai thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan thanh tra các cấp, các ngành đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.  
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 451 khách