Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 13/8/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã có Quyết định 743/QĐ-TTr thành lập Ban Chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan Thanh tra tỉnh. Theo đó Ban Chỉ đạo gồm 11 thành viên do Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng ban và đồng chí Phó Chánh Thanh tra phụ trách chỉ đạo lĩnh vực Công nghệ thông tin làm Phó Trưởng ban   
Ngày 09/8/2018, Chánh Thanh tra và các đồng chí Phó Chánh Thanh tra đã có buổi làm việc với Văn phòng liên quan đến việc đánh giá triển khai về Công nghệ thông tin tại cơ quan Thanh tra tỉnh. Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận giữa các đồng chí dự họp Chánh Thanh tra tỉnh đã có Thông báo Kết luận 744/TB-TTr ngày 13/8/2018  liên quan đến triển khai Công nghệ thông tin  tại cơ quan Thanh tra tỉnh trong thời gian tới.  
Nhằm thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017 của Thanh tra Chính phủ quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”,  Ngày 31/7/2018, Thanh tra tỉnh đã có 02 Công văn 700/TTr-VP và 701/TTr-VP hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2018, theo đó:    
Ngày 23/7/2018, tại buổi họp giao ban của Lãnh đạo, Trưởng các phòng và Chánh Văn phòng đã báo cáo kết quả hoạt động của các phòng trong thời gian qua và nhiệm vụ trong thời gian đến. Sau khi trao đổi, thảo luận giữa các phòng và phát biểu chỉ đạo của các đồng chí Bí thư Đảng ủy và Phó Chánh Thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận với các nội dung cụ thể như sau:                                                                      
Ngày 03/7/2018, tại buổi họp giao ban của Lãnh đạo,Trưởng các phòng và Chánh Văn phòng đã báo cáo kết quả hoạt động của các phòng trong hai tuần vừa qua (từ ngày 18/6/2018 đến ngày 03/7/2018) và nhiệm vụ trong thời gian đến.
Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 về việc đánh giá công tác, phòng chống tham nhũng năm 2017 và Quyết Định số 63/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ ngày 26/02/2018 về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 như sau:
  Ngày 13/6/2018, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 507/TTr-VP  về góp ý dự thảo Quy chế thi đua khen thưởng ngành Thanh tra gửi Thanh tra các Sở, ban, ngành, Thanh tra UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế  
Thực hiện Công văn số 81/BTĐKT-NVCT ngày 16/5/2018 của Ban Thi đua và Khen thưởng về việc giới thiệu điển hình tiên tiến. Ngày 12/6/2018, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 504/TTr-VP  về việc xây dựng gương điển hình tiên tiến, giới thiệu cho HĐTĐKT cơ quan xem xét.   
Được sự đồng ý của Tổng Thanh tra Chính phủ, Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại thành phố Huế. Thanh tra tỉnh thông báo như sau:  
Ngày 29/5/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 819/TTCP-KHTCTH về việc yêu cầu báo cáo kết quả công tác Quý II/2018 và báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018​.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.511.781
Truy cập hiện tại 17 khách