Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
  Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 10 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 20/9/2020-20/10/2020) với các nội dung chính sau:  
Ngày 31/8/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 553/TB-TTr về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra tỉnh cụ thể như sau:                                               
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 8 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 20/7/2020-20/8/2020) với các nội dung chính sau:  
Ngày 30/7/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 475/TTr-PCTN, ngày 30/7/2020 gửi các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế về hướng dẫn báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.  
  Ngày 29/7/2020, Tổ công tác đã ban hành Công văn số 01/CV-TCT gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh; TAND tỉnh về hướng dẫn báo cáo phục vụ đánh giá công tác PCTN năm 2019.      
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 7 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 18/6/2020-20/7/2020) với các nội dung chính sau:    
Ngày 15/7/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1152/TTCP-C.IV về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:
Thực hiện Công văn số 999/TTCP-KHTH ngày 24/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc đề nghị UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 để Thanh tra Chính phủ trình bày tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.   
Ngày 17/6/2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 347/TTr-PCTN gửi thanh tra các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh, thanh tra các huyện, thị xã và thành phố Huế về báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo TW về PCTN đến nay.          
Ngày 18/5/2020, nhằm nâng cao chất lượng việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND với những nội dung như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.011.596
Truy cập hiện tại 12 khách