Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 8 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/7/2019-18/8/2019) với các nội dung chính sau: Về công tác thanh tra:  
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án đầu tư đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có vi phạm pháp luật đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng, các tổ chức đang sử dụng đất nhưng chưa đăng ký đất đai và lập thủ tục để giao đất, cho thuê đất theo quy định; trong đó, có nhiều dự án đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, do các địa phương và cơ quan thuế phát hiện báo cáo... Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai đối với các tổ chức, dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5893/UBND-ĐC ngày 16/8/2019 yêu cầu:
Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về kế hoạch truyền thông triển khai giải pháp phản ánh hiện trường phục vụ phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.    
Ngày 06/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5488/UBND-NĐ về việc quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 7 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/6/2019-18/7/2019) với các nội dung chính sau:  
  Ngày 31/7/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 696/TTr-P3 tổng hợp, báo cáo các nội dung thực hiện Quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ gửi các đơn vị có liên quan để yêu cầu thực hiện báo cáo    
Ngày 29/7/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 684/KH-TTr triển khai thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan thanh tra các cấp, các ngành đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.  
Thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017 của Thanh tra Chính phủ quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”, Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các Sở, ban, ngành, Thanh tra các huyện, thị xã và thành phố Huế:  
Thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017 của Thanh tra Chính phủ quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”, Thanh tra tỉnh đề nghị Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, Văn phòng các Sở, ban, ngành, Văn phòng Huyện ủy, Thị uỷ, Thành ủy và Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện:    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.603.157
Truy cập hiện tại 14 khách