Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 10/01/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 28/TTr-VP về đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2020 và thực hiện quản lý đội ngũ công chức thanh tra gửi Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thanh tra các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.   
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 12 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/11/2019-18/12/2019) với các nội dung chính sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 11 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/10/2019-18/11/2019) với các nội dung chính sau: Về công tác thanh tra:            
  Ngày 08/11/2019: Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 1043/TTra- VP  gửi Thanh tra các Sở, ban, ngành; Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế hướng dẫn kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam  
Ngày 4/11/2019 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 1029/TTr-VP gửi Thanh tra các Sở, ban, ngành;  Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế và các phòng thuộc Thanh tra tỉnh hướng dẫn tổng kết thi đua và bình xét khen thưởng năm 2019       
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 10 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/9/2019-18/10/2019) với các nội dung chính sau:  
Ngày 10/10/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 929/TTr-P3 về Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020 gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh  
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7290 /UBND-TTr ngày 07/10/2019 về việc giao Thanh tra tỉnh tham mưu báo cáo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế  – xã hội năm 2018 theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 09/10/2019 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 927/TTr-P3 về báo cáo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2018 gửi Thanh tra các Sở, ban ngành cấp tỉnh và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế.    
Ngày 03/10/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 904/TTr-P3 về khảo sát chuẩn bị thanh tra gửi các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.                  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 9 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/8/2019-18/9/2019) với các nội dung chính sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.720.245
Truy cập hiện tại 138 khách