Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo số 530/TB-TTr về tổ chức sơ tuyển công chức năm 2017 với các nội dung sau:
Thực hiện Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017, Thanh tra tỉnh thông báo một số nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức năm 2017 tại Thanh tra tỉnh, cụ thể như sau:    
Thanh tra tỉnh xin đăng tải các tài liệu phục vụ kỳ thi Nâng ngạch Thanh tra viên chính. Các tài liệu có tại file đính kèm:  (Nguồn: http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/ThongBao/View_Detail.aspx?ItemID=201)
     Ngày 06/02/2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-TTr về  xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017
Ngày 6/2/2017, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2016), ngày 09 tháng 11 năm 2016, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 953/TTr-VP gửi Thanh tra các Sở, ban, ngành và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc hướng dẫn tổ chức kỷ niệm với các nội dung:  
Ngày 05/8/2016 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 633/TTr-P2 gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc Dự thảo Kế hoạch tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh về việc Tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006 -2016, Thanh tra tỉnh đã tiến hành tổng kết với các nội dung cụ thể:  
Thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-TTCP, ngày 09/4/2012 của Thanh tra Chính phủ về Quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra và Công văn số 309/TTCP-TCCB, ngày 29/02/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc cấp, thu hồi và quản lý sử dụng Thẻ thanh tra, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 309/TTr-VP, ngày 15/4/2016 hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp, thu hồi và quản lý sử dụng Thẻ Thanh tra.       
Ngày 08/3/2016, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 188/TTr-PCTN gửi các đơn vị trên địa bàn tỉnh  hướng dẫn Báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2015.  Theo nội dung Công văn, thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập. Đồng thời, đã ban hành Công văn số 842/TTr-PCTN ngày 30/11/2015 về việc hướng dẫn triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015, kèm theo Đề cương báo cáo và Biểu mẫu tổng hợp số liệu.                 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.422.469
Truy cập hiện tại 42 khách