Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 10/10/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 929/TTr-P3 về Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020 gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh  
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7290 /UBND-TTr ngày 07/10/2019 về việc giao Thanh tra tỉnh tham mưu báo cáo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế  – xã hội năm 2018 theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 09/10/2019 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 927/TTr-P3 về báo cáo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2018 gửi Thanh tra các Sở, ban ngành cấp tỉnh và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế.    
Ngày 03/10/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 904/TTr-P3 về khảo sát chuẩn bị thanh tra gửi các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.                  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 9 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/8/2019-18/9/2019) với các nội dung chính sau:  
Liên quan đến việc triển khai thực hiện các nội dung giám sát dự án đầu tư, ngày 27/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6202 /UBND-QHXT , yêu cầu:
ngày 27 tháng 8 năm 2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 790/TTr-VP về Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết  KNTC, PCTN Quý III và 9 tháng đầu năm 2019 gửi UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 8 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/7/2019-18/8/2019) với các nội dung chính sau: Về công tác thanh tra:  
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án đầu tư đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có vi phạm pháp luật đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng, các tổ chức đang sử dụng đất nhưng chưa đăng ký đất đai và lập thủ tục để giao đất, cho thuê đất theo quy định; trong đó, có nhiều dự án đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, do các địa phương và cơ quan thuế phát hiện báo cáo... Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai đối với các tổ chức, dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5893/UBND-ĐC ngày 16/8/2019 yêu cầu:
Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về kế hoạch truyền thông triển khai giải pháp phản ánh hiện trường phục vụ phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.    
Ngày 06/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5488/UBND-NĐ về việc quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.617.853
Truy cập hiện tại 47 khách