Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Về công tác thanh tra  Tiếp tục thực hiện 07 cuộc thanh tra, kiểm tra gồm: - 02 cuộc từ năm 2020 chuyển sang: + Cuộc thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở tại thành phố Huế và thị xã Hương Thủy;                 
Về công tác thanh tra Đã công bố kết luận thanh tra 01 cuộc: Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ tại Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị trực thuộc.     
Về công tác thanh tra Đã công bố kết luận thanh tra 01 cuộc: Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Sở Du lịch và đơn vị trực thuộc.  
Về công tác thanh tra: Đang thực hiện 06 cuộc thanh tra, gồm: - 02 cuộc từ năm 2020 chuyển sang: + Cuộc thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở tại thành phố Huế và thị xã Hương Thủy. + Cuộc thanh tra đột xuất dự án Khu nhà ở Tam Thai, phường An Cựu, thành phố Huế.    
Về công tác thanh tra  Đã ban hành và công bố Kết luận 01 cuộc thanh tra (năm 2020 chuyển sang): Kết luận Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.  
Ngày 30/06/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 1595 /QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Quyết định này phân công nhiệm vụ cụ thể Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh như sau:
Ngày 29/6/2021, Ủy Ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 5588/UBND-GD về đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid 19.  
Ngày 8/6/2021,Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 546/TTr-VP về nhập liệu vào phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham  nhũng của Thanh tra Chính phủ gửi Văn phòng UBND tỉnh, các Sở ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chánh Thanh tra các Sở, ban, ngành, Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế. Theo đó, nhằm thực hiện Công văn  số 892/TTCP-KHTH ngày 03/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về Báo cáo kết quả công tác Quý II và Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và Công văn số 882/TTCP-TTTT ngày 02/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về Hướng dẫn nhập liệu vào phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đề nghị một số nội dung sau:          
Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, ngày 13/05/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3879/UBND-TĐKT để chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định.    
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát trên diện rộng, nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài luôn thường trực, nhằm chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; ngày 26/4 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công điện số 04/CĐ-UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tinh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bản tỉnh:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.132.457
Truy cập hiện tại 85 khách