Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 02 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 18/02/2020-18/3/2020) với các nội dung chính sau:  
Ngày 02/3/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 113/TB-TTr về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra tỉnh cụ thể như sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 02 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 18/01/2020-18/02/2020) với các nội dung chính sau:  
Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 89/TTr-VP về Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN Quý I năm 2020 gửi UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.    
Ngày 10/01/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 28/TTr-VP về đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2020 và thực hiện quản lý đội ngũ công chức thanh tra gửi Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thanh tra các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.   
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 12 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/11/2019-18/12/2019) với các nội dung chính sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 11 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/10/2019-18/11/2019) với các nội dung chính sau: Về công tác thanh tra:            
  Ngày 08/11/2019: Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 1043/TTra- VP  gửi Thanh tra các Sở, ban, ngành; Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế hướng dẫn kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam  
Ngày 4/11/2019 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 1029/TTr-VP gửi Thanh tra các Sở, ban, ngành;  Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế và các phòng thuộc Thanh tra tỉnh hướng dẫn tổng kết thi đua và bình xét khen thưởng năm 2019       
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 10 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/9/2019-18/10/2019) với các nội dung chính sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.766.882
Truy cập hiện tại 345 khách