Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn báo cáo phục vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019.
Ngày cập nhật 29/07/2020

 

Ngày 29/7/2020, Tổ công tác đã ban hành Công văn số 01/CV-TCT gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh; TAND tỉnh về hướng dẫn báo cáo phục vụ đánh giá công tác PCTN năm 2019.

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019, Tổ công tác đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh và TAND tỉnh căn cứ Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Thanh tra Chính phủ để báo cáo, cung cấp số liệu và tài liệu cho Tổ công tác (qua Thanh tra tỉnh) để đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019.

(Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 và các phụ lục được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ: thanhtra.thuathienhue.gov.vn, Mục Thông tin chỉ đạo điều hành/ Hướng dẫn công tác báo cáo).

Thời gian báo cáo kèm hồ sơ, tài liệu minh chứng gửi về Tổ công tác (qua Thanh tra tỉnh) chậm nhất đến hết ngày 07/8/2020, đồng thời gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: thanhtratinh@thuathienhue.gov.vn.

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 478 khách