Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra tỉnh hướng dẫn tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019- 2021” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 10/09/2021

Ngày 08/9/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 861/TTr-PCTN về việc hướng dẫn tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Các nội dung hướng dẫn cụ thể như sau:

 

1. Hình thức và thời gian tổng kết thực hiện Đề án

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổng kết việc thực hiện Đề án cho phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp và tình hình thực tế tại đơn vị.

- Thời gian tiến hành tổng kết trước ngày 31/10/2021.

2. Nội dung Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án

Việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021 của đơn vị mình và các nhiệm vụ cụ thể được giao tại khoản 3 mục III của Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”.

3. Thời hạn gửi Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án

Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án về Thanh tra tỉnh trước ngày 05/11/2021 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định của Thanh tra Chính phủ.

(Đính kèm Đề cương Báo cáo, Phụ lục và các Kế hoạch liên quan)

 Phan Thị Lê Hằng

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 441 khách