Tìm kiếm tin tức
V/v Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN Quý I năm 2019
Ngày cập nhật 27/02/2019
Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, ngày 25/02/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 136/TTr-VP đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) Quý I năm 2019.
 
Các báo cáo và biểu số liệu gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 12/3/2019 để tổng hợp, dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh./.
Nội dung Công văn số 136/TTr-VP ngày 25/02/2019 và các biểu mẫu, văn bản liên quan theo file đính kèm 
Diệu Oanh
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.756.815
Truy cập hiện tại 407 khách