Tìm kiếm tin tức
Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND huyện Phú Lộc
Ngày cập nhật 27/06/2019

Ngày 25 tháng 6 năm 2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Thông báo kết luận số 575/TBKL-TTr về  việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc. Thực hiện Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 và Quy chế công khai kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh thông báo kết luận thanh tra tại file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.725.987
Truy cập hiện tại 628 khách