Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 33, năm 2017 | Sau »
NGÀYChánh Thanh tra tỉnh
Hồ Bê
Phó Chánh Thanh tra tỉnh
Đặng Sỹ
Phó Chánh Thanh tra tỉnh
Nguyễn Đình Quang
Phó Chánh Thanh tra tỉnh
Lương Bảo Toàn
Thứ hai
14/08/2017
07:30: Họp giao ban tại Phòng họp.
09:30: Họp Đảng uỷ tại Phòng họp.
07:30: Họp giao ban tại Phòng họp.
09:30: Họp Đảng uỷ tại Phòng họp.
07:30: Họp giao ban tại Phòng họp.
09:30: Họp Đảng uỷ tại Phòng họp.
07:30: Họp giao ban tại Phòng họp.
09:30: Họp Đảng uỷ tại Phòng họp.
Thứ ba
15/08/2017
07:30: Tham dự Hội nghị Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra (Dự kiến).07:30: Tham dự Hội nghị Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra (Dự kiến).07:30: Tham dự Hội nghị Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra (Dự kiến).07:30: Tham gia giảng bài tại Trường Nguyễn Chí Thanh.
Thứ tư
16/08/2017
08:00: Làm việc với Đoàn Kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật của Thanh tra Chính phủ (Dự kiến).
14:00: Nghe Đoàn thanh tra 415 báo cáo một số nội dung liên quan đến giải trình của UBND huyện Phú Lộc về tình hình sử dụng đất tại ở xã Vinh Mỹ tại Phòng họp.
08:00: Làm việc với Đoàn Kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật của Thanh tra Chính phủ (Dự kiến).08:00: Làm việc với Đoàn Kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật của Thanh tra Chính phủ (Dự kiến).08:00: Làm việc với Đoàn Kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật của Thanh tra Chính phủ (Dự kiến).
14:00: Nghe Đoàn thanh tra 415 báo cáo một số nội dung liên quan đến giải trình của UBND huyện Phú Lộc về tình hình sử dụng đất tại ở xã Vinh Mỹ tại Phòng họp.
Thứ năm
17/08/2017
14:00: Nghe đoàn thanh tra 407 báo cáo kết quả thanh tra tại Sở Xây dựng.14:00: Nghe đoàn thanh tra 407 báo cáo kết quả thanh tra tại Sở Xây dựng.
Thứ sáu
18/08/2017
08:00: Nghe Đoàn Thanh tra tại huyện Quảng Điền báo cáo kết quả thanh tra tại Phòng họp.
14:00: Nghe Đoàn thanh tra 299 báo cáo kết quả thanh tra Sở LĐTBXH tại Phòng họp.
08:00: Nghe Đoàn Thanh tra tại huyện Quảng Điền báo cáo kết quả thanh tra tại Phòng họp.14:00: Nghe Đoàn thanh tra 299 báo cáo kết quả thanh tra Sở LĐTBXH tại Phòng họp.
Thứ bảy
19/08/2017
Chủ nhật
20/08/2017
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.422.469
Truy cập hiện tại 14 khách