Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 50, năm 2017 | Sau »
NGÀYChánh Thanh tra tỉnh
Hồ Bê
Phó Chánh Thanh tra tỉnh
Đặng Sỹ
Phó Chánh Thanh tra tỉnh
Nguyễn Đình Quang
Phó Chánh Thanh tra tỉnh
Lương Bảo Toàn
Thứ hai
11/12/2017
07:30: Họp giao ban tại Phòng họp.
13:30: Đi công tác Hà Nội dự Hội nghị Tổng kết Luật Thanh tra và Luật Tiếp công dân tại Thanh tra Chính phủ đến hết ngày 13/12/2017.
07:30: Họp giao ban tại Phòng họp.07:00: Nghỉ phép đến hết ngày 12/12/2017.07:30: Họp giao ban tại Phòng họp.
13:30: Đi công tác Hà Nội dự Hội nghị Tổng kết Luật Thanh tra và Luật Tiếp công dân tại Thanh tra Chính phủ đến hết ngày 13/12/2017.
Thứ ba
12/12/2017
14:00: Họp đoàn kiểm tra liên ngành 990 tại Phòng họp.
Thứ tư
13/12/2017
Thứ năm
14/12/2017
Thứ sáu
15/12/2017
08:00: Nghe công bố Kết luận thanh tra tại Sở Công thương.08:00: Đoàn Kiểm tra liên ngành 990 làm việc tại Sở Xây dựng.08:00: Nghe công bố Kết luận thanh tra tại Sở Công thương.
Thứ bảy
16/12/2017
Chủ nhật
17/12/2017
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.448.279
Truy cập hiện tại 12 khách